bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов Assistant Prof. Eng. Vladislava Gogova Assistant Prof. Eng. Dobrin Sotirov Assistant Prof. Konstantin Tasov ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Assoc. Prof. Dr. Eng. Lachezar Hrischev ас. инж. Здравка Александрова Technology and Construction Management
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ПЛАМЕН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

( +359 2) 80 29 186

e-mail

plamen-angelov@vsu.bg

  Образование  
1981 - 1986

Киевски университет за физическо възпитание и спорт

Научна специалност

05.07.05 "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)"

Степен

доктор

1976 - 1981

Киевски университет за физическо възпитание и спорт

Специалност

педагогически профил - ски

Степен

магистър

  Професионална реализация
1981 - 1985

Детско-юношеска школа ДСО "Буревестник" - Киев

 

инструктор

1989 - 2005

ВСУ „Л. Каравелов”

 

старши преподавател по физическо възпитание и спорт

Научни интереси

Изследване на двигателната активност на студентите и мотивацията им

Учебни пособия

Целогодишна подготовка при бегачи на средни дистанции въз основа на динамиката на функционалната им подготвеност

Мониторинг върху двигателната активност като единство на човека за съхранение на здравето

Публикации

16 научни публикации


 

340 0.148