bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов Assistant Prof. Eng. Vladislava Gogova Assistant Prof. Eng. Dobrin Sotirov Assistant Prof. Konstantin Tasov ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Assoc. Prof. Dr. Eng. Lachezar Hrischev ас. инж. Здравка Александрова Technology and Construction Management
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Борислав Крумов Милев
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 179

e-mail

milev@vsu.bg

Образование
1968 – 1973

ВИСИ

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, Технология и механизация на строителството

Степен

магистър

Професионална реализация
1994 - 2003

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1984 – 1994

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши асистент

1977 – 1984

ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов”

 

Асистент по Технология на строителните процеси

1975 - 1977

Строително управление на МНО

 

технически ръководител

Научни интереси

Технологически проекти при изпълнение на сгради и съоръжения за предотваряване на строителни аварии.

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционото проектиране – КИИП – София-град

Водени лекционни курсове

ССС-37. Технология на строителните процеси

ССС-39. Технология на довършителните работи

Публикации

23 научни публикации


 

340 0.124