bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов Assistant Prof. Eng. Vladislava Gogova Assistant Prof. Eng. Dobrin Sotirov Assistant Prof. Konstantin Tasov ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Assoc. Prof. Dr. Eng. Lachezar Hrischev ас. инж. Здравка Александрова Technology and Construction Management
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ЗДРАВКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
Лични данни
Научно звание

главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 182

e-mail

zalex@vsu.bg

  Образование  
1966 – 1971

ВИСИ

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

Магистър

Професионална реализация
2004 – ........

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент в катедра “Мениджмънт в строителството” и отговорник по качеството на обучението във ВСУ “Любен Каравелов”

2002 - 2003

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент в катедра “Организация и икономика на строителството”

2000 - 2001

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Помощник ректор по административната част

1999 - 2000

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Началник на учебно-методичен отдел

1972 - 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент катедра “Организация и икономика на строителството”

1971 - 1972

Строителен техникум “Г. Златков” – гр. Брацигово

 

Преподавател по Стоманобетон и Мостово строителство

1966 - 1967

ДСО “Оранжерии” – гр. Пазарджик

 

Служител в производствено-технически отдел

1964 – 1967

ДСО “Оранжерии” – гр. Пазарджик

 

Технически ръководител на строеж

Научни интереси

Организация и заплащане на труда в строителството. Нормокомплекти за жилищно строителство. Маркетинг и мениджмънт в строителството.

Водени лекционни курсове

ССС-42. Организация на строителството

ССС-43. Строителен мениджмънт

МАГ–УИП-7. Маркетинг в строителството

Учебни пособия

Александрова, Здр. Ръководство за курсово проектиране по организация на строителството. С. ВВИСУ, 1996 г.

Александрова, Здр. Мениджмънт на строителното предприятие – записки. С. ВВИСУ, 1995 г.

Александрова, Здр. Методически указания за изработване на курсов проекта по организация на строителството. С. ВНВСУ, 1979 г.

Специализации
2003

TBS Consulting – ООД

 

Оценител на качеството на строителни продукти, Одитор по качеството

1991-1992

УАСГ

 

Мениджмънт в строителството

1979

СИ, Киев

Публикации

19 научни публикации


 

340 0.154