On October 18, 2018 USEA "Lyuben Karavelov" is celebrating 80 years since its establishment.

bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close доц. д-р инж. Венцислав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventseslav Stoyanov доц. д-р инж. Христина Заякова Assoc. Prof. Dr. Eng. Lachezar Hrischev доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Андрей Михайлов Assistant Prof. Eng. Vladislava Gogova-Ilieva Assistant Prof. Eng. Dobrin Sotirov Assistant Prof. Konstantin Tasov доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Technology and Construction Management
Close Departments Mechanics and Mathematics Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ЗДРАВКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
Лични данни
Научно звание

главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 182

e-mail

zalex@vsu.bg

  Образование  
1966 – 1971

ВИСИ

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

Магистър

Професионална реализация
2004 – ........

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент в катедра “Мениджмънт в строителството” и отговорник по качеството на обучението във ВСУ “Любен Каравелов”

2002 - 2003

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент в катедра “Организация и икономика на строителството”

2000 - 2001

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Помощник ректор по административната част

1999 - 2000

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Началник на учебно-методичен отдел

1972 - 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент катедра “Организация и икономика на строителството”

1971 - 1972

Строителен техникум “Г. Златков” – гр. Брацигово

 

Преподавател по Стоманобетон и Мостово строителство

1966 - 1967

ДСО “Оранжерии” – гр. Пазарджик

 

Служител в производствено-технически отдел

1964 – 1967

ДСО “Оранжерии” – гр. Пазарджик

 

Технически ръководител на строеж

Научни интереси

Организация и заплащане на труда в строителството. Нормокомплекти за жилищно строителство. Маркетинг и мениджмънт в строителството.

Водени лекционни курсове

ССС-42. Организация на строителството

ССС-43. Строителен мениджмънт

МАГ–УИП-7. Маркетинг в строителството

Учебни пособия

Александрова, Здр. Ръководство за курсово проектиране по организация на строителството. С. ВВИСУ, 1996 г.

Александрова, Здр. Мениджмънт на строителното предприятие – записки. С. ВВИСУ, 1995 г.

Александрова, Здр. Методически указания за изработване на курсов проекта по организация на строителството. С. ВНВСУ, 1979 г.

Специализации
2003

TBS Consulting – ООД

 

Оценител на качеството на строителни продукти, Одитор по качеството

1991-1992

УАСГ

 

Мениджмънт в строителството

1979

СИ, Киев

Публикации

19 научни публикации


 

528 0.341