bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Urban Planning, Theory and History of Architecture
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Ina Lambeva

Assoc. Prof. Dr. Architect

Department of Urban planning Theory and History of Architecture

Reception time:
Tuesday from 9:30 until 10:30


Telephone:
E-mail: inavss@gmail.com

Subjects taught in the department:
АП 3 - Архитектурен дизайн , интериор, обзавеждане, 2 сем., 2017, Дизайн
Interior 2 - Public Buildings, 9 сем., 2014, Architecture
Interior and Design, 7 сем., 2014, Сivil Engineering and Architecture
Interior 1 (Residential Buildings), 5 сем., 2014, Architecture
---

Образование

Научна специалност

архитектура

Степен

доктор

 

 

Специалност

архитектура

Степен

висше

Професионална реализация

2012 -

 

Проект-мениджър, Проектант, Координация и администриране на проектите, „ БЕТОН“ ООД, гр. Русе, гр. София

2011-2012

Проект-мениджър, Проектант, Координация и администриране на проектите, „ АЕМВ“ ООД, гр. Русе, гр. София

2008-2010

 

Извършване на проектантска и административна дейност свързана с проекти на фирмата, „ МИО ДИЗАЙН“ ООД, гр. София

2004-2006 

Извършване на проектантска и административна дейност свързана с проекти на фирмата, „ БЛУ АРХ“ ООД, гр. София

2003-2004

 

Преподавател по английски език

Езиков център ДИВА; гр.София

Научни интереси

Основи и Теория на Архитектурата

Дизайн и Съвременни тенденции в Архитектурата

Членство в професионални организации

 Камара на архитектите в България, от 2010 г. рег.№ 04486

Учебни пособия

 Ръководство за проектиране на жилищен интериор, АП – Интериор I; съавторство с д-р арх. Ирена Спиридонова

Ръководство за проектиране на обществен интериор, АП – Интериор II;

съавторство с д-р арх. Ирена Спиридонова

Публикации

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 2 / 2010г.

«История и развитие на търговските центрове»

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 4 / 2011г.

«Предимства, недостатъци и бъдещо развитие на търговските сгради»

 • Публикация в сборник Изкуствоведски чететения ' 2011

«Състояние на търговските сгради в световен контекст»

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 5 / 2012г.

«Бъдещи актуални визии на търговските сгради»

 • Публикация в сборник Изкуствоведски четения ' 2012

«Концепции за експлоатация и обновяване на вече съществуващи търговски пространствени структури. Възможни актуални визии. Формиране на нови идеи или завръщане към първичната форма?»

 • Публикация в сп.Архитектура бр.5 / 2013г.

« Присъствие на архитектурата в другите изкуства, взаимодействие и влияние.»

 • Международна научно-практическа конференция «Актуални проблеми в архитектурата и строителството» Февруари 2014г. Г. Благовещенск, в съавторство с д-р. арх. Иванка Маринова

„Contemporary Concepts of Architectural Environment through Elements of Design: Form, Material, Light and Color“

 • XIV –та Международна научна конференция ВСУ‘2014

«Създаване на „лайфстайл“ архитектура или влиянието на архитектурната концепция и философия на проектирането върху жизнената среда на човека и начина му на живот. Психическо и физическо въздействие на архитектурното пространството. »

 • Публикация в сп. Архитектура бр. 3 / 2016г.

«Създаване на „Лайфстайл“ архитектура или влиянието на архитектурната концепция върху жизнената среда на човека и начина му на живот»

 • Предоставени за печат в сп. Архитектура

«Технологичното развитие на съвременната градска среда или как си взаимодействаме с интерактивните фасади»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Краков като сбъдната дестинация»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Цветни акценти на затворен жилищен комплекс в Краков, Полша»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Стилистични тенденции в архитектурния дизайн. Исторически преглед и съвременни интерпретации»; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

«Стилистични тенденции в архитектурния дизайн. Съвременни тенденции»

«Анализ на взаимодействието човек – пространство, фактор при формиране на моделите за обитаване»

 • The 3rd International Conference S.ARCH 2016 Budva

Topic: The interrelationship between the elements of urban design and art. Their coexistence as cultural experience

 • II International Scientific and Practical Conference
  "Scientific Issues of the Modernity" – DUBAI 2016

Topic: The use of interactive facades as a menas of improving the exicting built environment; съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

 • МАТЕРИАЛИ, МЕТОДИ и ТЕХНОЛОГИИ - 18-та международна конференция 26-30 Юни 2016г.

Topic: Essence of the designer’s approach practice in shaping the built environment

съавторство с д-р. арх. Ирена Спиридонова

 • XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2016

Заглавие на доклада:

Съвременни похвати в дизайна за архитектурата. Развиващите се технологии в архитектурната практика и приложението им в пространствения дизайн.

Заглавие на доклада:

Дизайнът в архитектурата – интериорен, екстериорен, урбанистичен. Художествено пластични и обемно пространствени връзки.

 

 

 

369 0.065