bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Assoc. Prof. Dr. Eng. Anita Handruleva Prof. Dr. Eng. Doncho Partov Prof. DSc. Eng. Konstantin Kazakov Assoc. Prof. Dr. Eng. Radan Ivanov доц. д-р инж. Иван Вайсилов гл. ас. инж. Петър Греков Assistant Prof. Eng. Iliana Stoynova Assistant Prof. Eng. Vladimir Matuski проф. д-р инж. Банко Банков проф. д-р инж. Рангел Рангелов Prof. Dr. Eng. Dimitar Dimitrov проф. д-р Николай Манев Assoc. Prof. Dr. Veselin Kantchev Mechanics and Mathematics
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

БАНКО ПЕТКОВ БАНКОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 134

e-mail:

bankov@vsu.bg

Образование
1960

УАСГ – строителен факултет, София

Научна специалност

01.02.03. “Строителна механика, съпротивление на материалите”

Степен

доктор

Специалност

Промишлено и гражданско строителство

Степен

магистър

Професионална реализация
2002 - .........

Гост професор към катедра “Механика ВСУ „Л. Каравелов”

1964 - 2003

Асистент, доцент и професор, зам. декан и ръководител на катедра “Строителна механика“ – УАСГ - София

1960 - 1964

Технически ръководител на строежите на оловно-цинковия комбинат край Пловдив и на нефтохимическия комбинат край Бургас

Научни интереси

Якост, устойчивост и динамика на прътовите конструкции, на равнинни дискове и плочи, както и на приложението на съвременни дискретизационни методи за решаване на горните проблеми.

Членство в професионални организации

Съюз на научните работници в България;

Национален комитет по теоретична и приложна механика

Учебни пособия

Метод на крайните елементи в строителната механика

(съавтор Ю.Павлова) -монография

Строителна статика I част, определими системи – учебник

Строителна статика II част, неопределими системи – учебник

Теория на еластичност, устойчивост и динамика, избрани въпроси – учебник

Водени лекционни курсове

ССС-28. Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции

ССС-И.1.1. Метод на крайните елементи

МАГ-СК.3. Теория на еластичността, динамика и устойчивост на строителните конструкции

Строителна статика - I част – УАСГ, София

Строителна статика - II част – УАСГ, София

Публикации

65 научни публикации

Специализации

Научно –изследователски стаж в CTICM – Париж, Франция, 1973, 1974


 

356 0.687