bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventseslav Stoyanov проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов Assoc. Prof. Dr. Eng. Georgi Godinyachki доц. д-р инж. Христина Заякова ас. инж. Андрей Михайлов гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов Low-rise Construction
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
Лични данни
Научно звание

Главен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 148

e-mail

mihaylov@vsu.bg

Образование
1981 – 1986

ВНВСУ “Ген. Бл. Иванов” - София

Специалност

Промишлено и гражданско строителство, профил технология

Степен

магистър

Професионална реализация
1998 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1997 - 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Старши асистент

1995 - 1997

ВСУ „Л. Каравелов”

 

асистент

1993 – 1995

ВСУ „Л. Каравелов”

 

УМД – Учебен отдел

1991 – 1993

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Командир на курсантска рота

1988 - 1991

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Командир на курсантски взвод

1986 – 1988

ГУСВ

 

Техн. ръководител на обект “Завод за конструкционни изделия” – гр. Ботевград

Научни интереси

Укрепване на свлачища, технология на фундирането.

Членство в професионални организации

ISSMGE – Международно общество по земна механика и геотехника

Българско дружество по земна механика и геотехника

Съюз на конструкторите в България

КИИП

Водени лекционни курсове

ССС-25. Земна механика и фундиране

ССС-2.6. Земна механика и фундиране

Публикации

26 научни публикации


 

313 0.135