bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Георги Георгиев доц. д-р инж. Тодор Георгиев Assoc. Prof. Dr. Eng. Borislav Daalov Assoc. Prof. Dr. Eng. Veselin Slavchev ас. инж. Венцислав Йорданов ас. инж. Станислав Рачев гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев ас. инж. Станислав Цветков Prof. Dr. Eng. Totu Daalov Building Structures
Close Departments Mechanics and Mathematics Low-rise Construction Building Structures Technology and Construction Management
Close Management Departments Degree Programs NEWS
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ДИМО МАРКОВ КИСОВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 154

e-mail

dkisov@vsu.bg

Образование
1990 – 1995

УАСГ

Научна специалност

02.15.12 “Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения”

Степен

Доктор

1979 - 1982

ВИАС

Специалност

Пътно строителство

Степен

Магистър

1976 - 1979

МАДИ - Москва

Професионална реализация
2004 - ....

ВСУ “Л. Каравелов”

 

Доцент в кат. “Строителни конструкции и архитектура” по научната специалност: 02.15.12 “Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и съоръжения”

2002 - 2004

“Мостконсулт” ООД

 

Управител

1983 - 2001

“Мостстрой” АД

 

Проектант, ръководител отдел, главен проектанта, директор дирекция “Мостконсулт”

Научни интереси

Проектиране, строителство, експлоатация и поддържане на мостове

Членство в професионални организации

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Водени лекционни курсове

ССС-4.2. Мостове;

ССС-36. Мостове;

САСС-52. Пътища и пътни съоръжения

Изобретения и публикации

1 изобретение – “Инжекционен анкер” - №40755/85 г.

18 научни публикации

Специализации

1983 - 1984 ВИАС – кат. “Масивни конструкции” – Усилване на стоманобетонни връхни конструкции на пътни мостове в експлоатация


 

315 0.127