bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Urban Planning, Theory and History of Architecture
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИНОВ
Лични данни
Научно звание

редовен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

 

e-mail

andreiv@abv.bg

  Образование  
1997 – 2003

ВИАС - София

Специалност

Архитектура

Степен

магистър

Професионална реализация
2008 - до днес

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Редовен асистент

2007 - до днес

„Дот Архитектура” ООД

 

Архитект, Управител

2004 – 2008

Макт Инженеринг / Мактер

 

Архитект

2003 - 2004

Архитектурно бюро Ани Чобанова

 

Архитект

2002 – 2003

„АТА АРХ” ООД

 

Проектант

Научни интереси

Проектиране, строителство, жилищна архитектура

Членство в професионални организации

Камара на архитектите в България

Водени занятия

А-22. Жилищни сгради I - упражнения

А-31. Обществени сгради I - упражнения

А-47. Архитектурно проектиране VII - интериор І жилищни сгради - упражнения

А-84. Архитектурно проектиране XV - интериор ІІ обществени сгради - упражнения

Публикации

Десетки реализирани проекти в жилищната и обществена архитектура


 

324 0.097