bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Посещения на студенти магистри ССС-СК на 22.06.2017г. в гр. Батановци и гр. Радомир в две пречиствателни станции за отпадни води

Посетени са две ПСОВ. Ръководител на практиката е водещият упражненията на магистрите по дисциплината „Специални стоманобетонни конструкции“ ас. инж. Станислав Цветков от катедра „Строителни конструкции“. Със съдействието на персонала на станциите, студентите се запознаха с технологията и режимите на работа на съоръженията. Бяха разгледани: правоъгълни био-басейни, радиални утаители (пресечен конус), цилиндрични метантанкове (изгниватели) и резервоари.

 

 

213 0.073