bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Конкурси от 2017 г. Проекти от 2017 г.
Close Архив проекти по НИС на ВСУ НИС 2017 г. НИС 2016 г. НИС 2015 г. НИС 2014 г. НИС 2013 г. НИС 2012 г. НИС 2011 г.
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Обявени конкурси за научна дейност през 2017 г.

EEA Grants
Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

(за повече информация - http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257)


ПРОГРАМА BG09 „Фонд за стипендии на европейското икономическо пространство“
Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и научните изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти.


МЯРКА „ПОДГОТВИТЕЛНИ ВИЗИТИ”

Срокове:
•    28.11.2014 г., 12 ч. българско време: подаване на документи в програмния оператор
•    30.12.2014 г.:  Обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

Мярката „Подготвителни визити” е разработена за висши училища и научни организации от България и от страните-донори, които желаят да създадат контакти и да положат основите на бъдещо двустранно или многостранно сътрудничество и развиване на съвместни дейности по другите мерки на програмата („Проекти за мобилност във висшето образование” и „Проекти за междуинституционално сътрудничество”).   
Институцията-кандидат трябва да има поне една институция-партньор, която да бъде домакин на подготвителната визита.  


МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2014/2015 АКАДЕМИЧНАГОДИНА

Срокове:
•    01.12.2014 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
•    10.12.2014 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;
•    10.01.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ”
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2014/2015 АКАДЕМИЧНАГОДИНА

Срокове:
•    01.12.2014 г.: подаване на кандидатурите до институционалните координатори в изпращащите институции;
•    10.12.2014 г. в 12.00 ч. българско време: подаване на кандидатурите в програмния оператор;
•    10.01.2015 г.: обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор


МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Срокове:
•    30.11.2014 г., 12 ч. българско време: подаване на документи в програмния оператор
•    15.01.2015 г.:  Обявяване на одобрените кандидати на интернет-страницата на програмния оператор

 

404 0.073

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...