bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Erasmus+ programme ERASMUS CHARTER 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Close International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Офис

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕРАЗЪМ ОФИС

 

Във Висшето строително училище „Любен Каравелов” програма “Еразъм” се администрира от сектор „Сътрудничество”, който се помещава в Ректората (административна сграда, ет. 3)

 

стая 35

тел/факс: 02/ 80 29 188

e-mail: intoffice.vsu@gmail.com

 

Нели Йорданова – Ръководител сектор „Сътрудничество” и координатор по програма “Еразъм”

 

 

 

 

226 0.271