bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Useful Information For foreign citizens Информация за организация на учебния процес
Close Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Важна информация за български граждани

Финансово стимулиране
Предварителен прием
Приемни изпити
Документи и срокове
Кандидатстудентски курсове
Такси за обучение
 

Финансово стимулиране на студенти - редовно обучение

От финансово стимулиране – еднократна стипендия равна на една семестриална такса могат да се възползват:

 1. Първокурсници, влезли с отличен успех
  Изискване – първокурсникът да има успех над отличен 5,50, изчислен като средноаритметична стойност от балообразуващите оценки, които за различните специалности са както следва:
  • за специалност „ССС“, „СИ“ и „СМ“ , оценката от матурата или от изпита по математика, с която е влязъл кандидата.
  • за специалност „САСС“, оценката от матурата или от изпита по математика, с която е влязъл кандидата и оценките от изпитите по рисуване.
  • за специалност „Архитектура“, оценката от матурата по математика или от изпита по математика и оценките от изпитите по рисуване.
    
 2. Първокурсници, финалисти в състезанието „Аз мога да строя“

   
 3. Студенти, с отличен успех – класирали се на първите три места за всяка специалност

   

Изискване: студентът да е взел всичките изпити на редовните сесии и да е показал общ успех не по-нисък от отличен (5,50).

 

Предварителен прием

Предварително записване при определени условия, коeто се превръща в окончателно след представяне на диплома с оценка от матура и заплащане на първата семестриална такса.

Предварителен прием се обявява в специалностите:

Приемни изпити

В две изпитни сесии, вижте в Календарния график.

Документи и срокове

В две изпитни сесии, вижте в Календарния график.

Кандидатстудентски курсове по рисуване

ВСУ „Л. Каравелов организира курсове по рисуване.
По време на курса, както и преди конкурсните изпити на кандидат-студентите се предлагат за нощуване стаи в общежитията на ВСУ до изчерпване на свободните места.

No current training courses

Такси за обучение

Относно таксите за обучение щракнете тук.

 

 

187 0.221