bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Useful Information Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation Messages
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Current Projects Current Projects Completed Projects Announced Competitions Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity CALL FOR PARTNERS Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Useful Information For foreign citizens Информация за организация на учебния процес
Close Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

Важна информация за български граждани

Финансово стимулиране
Предварителен прием
Приемни изпити
Документи и срокове
Кандидатстудентски курсове
Такси за обучение
 

Финансово стимулиране на студенти - редовно обучение

От финансово стимулиране – еднократна стипендия равна на една семестриална такса могат да се възползват:

 1. Първокурсници, влезли с отличен успех
  Изискване – първокурсникът да има успех над отличен 5,50, изчислен като средноаритметична стойност от балообразуващите оценки, които за различните специалности са както следва:
  • за специалност „ССС“, „СИ“ и „СМ“ , оценката от матурата или от изпита по математика, с която е влязъл кандидата.
  • за специалност „САСС“, оценката от матурата или от изпита по математика, с която е влязъл кандидата и оценките от изпитите по рисуване.
  • за специалност „Архитектура“, оценката от матурата по математика или от изпита по математика и оценките от изпитите по рисуване.
    
 2. Първокурсници, финалисти в състезанието „Аз мога да строя“

   
 3. Студенти, с отличен успех – класирали се на първите три места за всяка специалност

   

Изискване: студентът да е взел всичките изпити на редовните сесии и да е показал общ успех не по-нисък от отличен (5,50).

 

Предварителен прием

Предварително записване при определени условия, коeто се превръща в окончателно след представяне на диплома с оценка от матура и заплащане на първата семестриална такса.

Предварителен прием се обявява в специалностите:

Приемни изпити

В две изпитни сесии, вижте в Календарния график.

Документи и срокове

В две изпитни сесии, вижте в Календарния график.

Кандидатстудентски курсове по рисуване

ВСУ „Л. Каравелов организира курсове по рисуване.
По време на курса, както и преди конкурсните изпити на кандидат-студентите се предлагат за нощуване стаи в общежитията на ВСУ до изчерпване на свободните места.

No current training courses

Такси за обучение

Относно таксите за обучение щракнете тук.

 

 

473 0.371