On October 18, 2018 USEA "Lyuben Karavelov" is celebrating 80 years since its establishment.

bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close доц. д-р арх. Юлия Илиева гл. ас. д-р арх. Ярослав Рангелов Chief Assist. Prof. Dr. Architect Inavka Marinova ас. арх. Андрей Велинов Prof. Dr. Architect Yanko Alexandrov Building Construction and Structure
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ПЕТЪР БОРИСОВ СОФИЯНСКИ

Лични данни

Научно звание

Професор

Научна степен

 

Служебен адрес

ВСУ „Л.Каравелов”, ул.”Суходолска” № 175

Телефон/ факс

80-29-168

e-mail

petarsofianski@abv.bg

Образование

 

висше

Научна специалност

02.17.05 „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли”

Степен

 

 

 

Специалност

архитект

Степен

висше, магистър

Професионална реализация

1958-1959 г.

Главпроект –Пловдив

1960-1961 г.

СП „Жилищно строителство” – Пловдив

1961 – 1991 г.

Научноизследователски строителен институт – София

1991 – 2002 г.

Свободна практика

2002

ВСУ „Л. Каравелов” - София

Научни интереси

Разработване и внедряване на строителни системи и подсистеми, Енергийна ефективност,

Архитектурни конструкции

Членство в професионални организации

Съюз на архитектите в България

Камара на архитектите в България

Водени лекционни курсове

Сградостроителство, Енергоефективна архитектура,

Архитектурни конструкции

Учебни пособия

Енергоефективна архитектура – І издание 2006 г.

Енергоефективна архитектура – ІІ издание, 2008 г.

Енергоефективна архитектура – ІІІ издание, 2011

Архитектурни конструкции – І част, 2011 г.

Архитектурни конструкции – ІІ част – 2012 г.

Публикации

Публикации у нас и чужбина:

Над 120 бр. в български и чуждестранни издания

Монографии ( в съавторство):

Обществени сгради от леки обемни клетки - 1978 г

Външни и вътрешни неносещи стени за жилищни и обществени сгради -1980 г.

Пакетно повдигани плочи – 1980 г.

Строителни елементи от ефективна керамика – 1981 г.

Проектирование и строительство зданий методом подъема – 1986 т.

Изобретения седем броя и един брой промишлен образец:

- “Сглобяеми сгради, изградени от елементи позволяващи ръчен монтаж и нов начин на свързването им” – внедрено, колектив,

- “Метод и инсталация за строеж на многоетажти едминистративни, обществени, жилищни и други сгради чрез асансьорно повдигане” – внедрено, колектив,

- “Обемен елементи с комбиниран носещ скелет” – внедрено, колектив,

-“Конструкция за селскоктопански и складови сгради” – внедрено, колектив,

- “Топлоизолационен, лек фасаден елемент” – колектив,

- “Фасаден панел” – лично,

- “Фасадна стена” – лично,

- “Релефи за видими повърхности” – промишлен образец, колектив

 

 

 

462 0.293