bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Prof. Dr. of Architecture Architect
* Borislav Borisov проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Urban Planning, Theory and History of Architecture
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

БОРИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА МАНЧЕВА-ВЕЛКОВА 
ЛИЧНИ ДАННИ
Научно звание Доцент
Научна степен Доктор
Служебен адрес ВСУ „Л. Каравелов”, ул. Суходолска 175, 1373 София
Телефон (+359 2) 80 29 168
e- mail

manchewi@yahoo.com

Образование
2001 – 2004

Университет по архитектура строителство и геодезия

Научна специалност

02.17.05 Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли

Степен

доктор

1990 – 1996

Университет по архитектура строителство и геодезия

Научна специалност

Архитектура

Степен

магистър

Професионална реализация
1996 - 2000 Ателие на проф. д-р арх. Л. Сиврев
  Архитект
1997 – 1999 Община Медковец, област Монтана
  Архитект
1998 – 2006 Хоноруван асистент към катедра “Промишлени и аграрни сгради” на УАСГ-София
  Асистент
2001 - 2004 Редовен докторант към катедра “Промишлени и аграрни сгради” на УАСГ-София
  Асистент

2004 - 2005

Проектантска фирма, арх. М. Добрев

  Архитект

2006

Преподавател във ВСУ “Л. Каравелов” - София

  Главен асистент
Научни интереси

В областта на промишлена архитектура

Членство в професионални организации

 

Съюз на архитектите в България

 

Водени занятия

А-50 Промишлени сгради

А-57 Архитектурно проектиране IX - Проектиране на промишлена сграда

ССС-19. Сградостроителство и архитектура – % от лекционния фонд

ССС-2.1 Сградостроителство

САСС-58. Промишлени и аграрни сгради – % от лекционния фонд

 

Публикации

7 научни публикации

 

328 0.113