bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close Assoc. Prof. Dr. Architect Lyudmila Alexandrova Prof. Dr. Architect Yanko Alexandrov доц. д-р арх. Юлия Илиева ас. д-р арх. Ярослав Рангелов ас. арх. Андрей Велинов Assistant Prof. Dr. Architect Inavka Marinova Assistant Prof. Architect Diana Hristova Building Construction and Structure
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

ЯРОСЛАВ ТОДОРОВ РАНГЕЛОВ
Лични данни
Научно звание

редовен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

02/ 929 88 50

e-mail

yaroo@abv.bg

  Образование  
1969 – 1974

ВИСИ – Архитектурен факултет –гр. София

Специалност

Архитектура

Степен

Магистър архитект

Професионална реализация
2007 - до сега

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Редовен асистент

1992 – до сега

“ЯРО” - Ярослав Рангелов-ЕТ

 

Проектиране, консултации и експертизи за строителството

1990 – 1992

Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството

 

Експерт по строителство на жилищни и обществени сгради

1987 - 1990

Асосиация „Строителство и строителна индустрия”

 

Експерт по строителство на жилищни и обществени сгради

1985 - 1987

КНИПИ „Софпроект”

 

Ръководител на ателие

1983 - 1985

КНИПИ „Софпроект”

 

Специалист

1976 - 1983

КНИПИ „Софпроект”

 

Проектант

Научни интереси

Проектантска, преподавателска и консултантска дейност в областта на архитектурата.

Проектиране – обществени и жилищни сгради.

Участие в журиране на архитектурни конкурси.

Участие в заседания на Върховен Експертен Съвет на МСАБ.

Експертизи и консултации за проектиране и строителство.

Членство в професионални организации

Съюз на архитектите в България

Камара на архитектите в България – член на КС на КАБ – от 2009 г.

Награди

Златна значка ”Майстор Кольо Фичето”

Водени занятия

А-22. Жилищни сгради - упражнения

А-40. Архитектурни конструкции І и ІІ - упражнения

САСС-. Архитектурни конструкции I и II – упражнения

По-големи проекти и реализации

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

айонен съд в ж.к.Младост – идеен проект

Преустройство на ДСК гр.Ихтиман – идеен проект


ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Пригаждане на типови проекти на много ЕПЖС в гр.София

Жилищна сграда в ж.к.Люлин – идеен проект

Жилищни сгради в ж.к.Овча купел – идеен проект

Едно-, дву- и трифамилни жилищни и вилни сгради в гр.София – Княжево, Бояна, Драгалевци, Иваняне, Житен, Мрамор, гр.Плевен, гр.Клисура, гр.Перник, с.Делян, с.Дрен, с.Рударци и други

Четириетажна жилищна сграда с офиси в партерния етаж и подземни гаражи – гр.София

Преустройства на гаражи и помещения в партерни етажи на жилищни сгради в обекти на комплексно обществено обслужване


УЧАСТИЯ в ИЗЛОЖБИ

Изложба – Конкурс на Международното Биенале на Архитектурата – през 1981г.,1985г. и 1989г.


НАГРАДИ ОТ АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ

Нови решения за жилищни сгради по система ЕК – 1977г.-откупка

Нови решения за ЕПЖС – 1981г. – втора премия

Нови решения за нискоетажни ЕПЖС – 1987г. - откупка

Сглобяеми дървени еднофамилни къщи – 2002г.- откупка

Публикации

Каталог за едропанелни жилищни и обществени сгради за гр.София

Комплексно обществено обслужване в партерните етажи на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС)

Самостоятелни обекти за комплексно обществено обслужване с елементи на ЕПЖС

Строителна система за приложение на касетирани подови конструкции за изграждане на обществени сгради

Разработка за обитаеми тавански етажи на съществуващите ЕПЖС

Каталог за едно- и двуфамилни самостоятелни и редови жилищни сгради за гр. Стражица, с елементи на ЕПЖС – признато от ИНРА за „Промишлен образец” (св. 1520/1989г.)

Разработка за обновяване (саниране) на обществени и жилищни сгради

 

303 0.069