bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

Close International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Close Home page About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map

International Activity

Сектор “Сътрудничество” координира дейностите на ВСУ “Л. Каравелов”, свързани с процеса на европейска интеграция в образованието, като:

  • установява и поддържа контакти с европейски университети/висши училища за сътрудничество в областта на образованието по строително инженерство и архитектура и за съвместно участие в проекти
  • осигурява възможности за участие на студенти и преподаватели от ВСУ в международни проекти и програми за обмен, стажове и професионална квалификация в чужбина
  • администрира дейностите по Програма ЕРАЗЪМ+ на институционално ниво.

Приоритетни области на международната дейност са:

  • развитие на мобилността на студенти, преподаватели и служители в рамките на европейското образователно и изследователско пространство;
  • създаване на партньорства с чуждестранни университети, институти и фирми за насърчаване развитието на учебния процес, научните изследвания и прилагане на новостите в архитектурното проектиране, инвестиционното проектиране и целия строителен бранш.

 

207 0.113