en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

 9 октомври 2018

Посещение на проф. Раджеш Рупакети от University of Iceland по проект „СЕАТ“

 9 октомври 2018

Участие на екипа на проект „СЕАТ“ в Х Юбилейна международна научна конференция – DCB 2018, гр. Варна

 2 октомври 2018

Доц. д-р Б. Иванова подарява екземпляр от монографията си "Българският архитектурен комплекс на златния рог"

Доц. д-р Благовеста Иванова, автор на монографичния труд "БЪЛГАРСКИЯТ АРХИТЕКТУРЕН КОМПЛЕКС НА ЗЛАТНИЯ РОГ...

 1 октомври 2018

Поздравителен адрес по случай Световния ден на архитектурата - 1-ви октомври

29 септември 2018

Студентска олимпиада по дескриптивна геометрия във ВСУ „Л. Каравелов“

На 28 май 2018 година се проведе студентска олимпиада по дескриптивна геометрия във ВСУ „Л. Каравелов“ за студенти...

13 септември 2018

Комуникационна стратегия на ВСУ

На 12.09.2018 г. проф. д-р Александър Илиев представи пред разширения Ректорски съвет на ВСУ "Любен Каравелов" комуникационна...

27 август 2018

Среща на ръководството на ВСУ с преподаватели и бивши курсанти от випуски 83, 84 и 85 г.

17 август 2018

ВСУ "Л. Каравелов" има нова акредитация, с изключително висока оценка от 8.98. Капацитет от 1800 студенти и докторанти за срок от 5 години. В пълно съответствие и на акредитацията по направление "Архитектура, строителство и геодезия".

13 август 2018

Общежития

За всички студенти, подали Молба-декларация или Заявление за ползване на общежитие във ВСУ "Л. Каравелов"...

 9 август 2018

За заслуги като ДОБРОВОЛЕЦ

ВСУ “Л.КАРАВЕЛОВ“ ИЗКАЗВА СПЕЦИАЛНИТЕ СИ БЛАГОДАРНОСТИ НА МИНКО МИНКОВ За отдадеността му, желанието и...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >

 

344 0.242

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...