Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Събития и покани

12 януари 2017

Конгрес по Строително инженерство - CivilCon’2017, 2-4 март 2017 г., Истанбул

Конгрес по Строително инженерство - CivilCon’2017, 2-4 март 2017 г., Истанбул Поканата се отнася за студенти Дружеството...

27 декември 2016

Процедура за избор на Ректор

Съгласно приетата от Общото събрание на ВСУ процедура за избор на Ректор, документите на кандидатите за ректор...

 9 декември 2016

Покана за набиране на предложения за финансиране на действия за двустранно сътрудничество между България и държавите-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Поканата е по Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - ПРОГРАМА BG09 „ФОНД...

30 ноември 2016

Докторантски семинар

Докторантският семинар ще се проведе на 29 и 30-ти ноември 2016 г. в аулата на ВСУ като събитие на Научния семинар на ВСУ. На този семинар редовните и задочните докторанти, обучавани в Строителния факултет...

25 ноември 2016

Тържество по случай дипломиране на студентите от Випуск`2016

24 ноември 2016

Покана за кандидатстване на студенти и докторанти за участие в студентска мобилност с цел обучение / практика по Програма „Еразъм+” - академична 2016-2017 година

17 ноември 2016

Информационен ден по програма "Еразъм+“

На 17-ти ноември 2016 г. (четвъртък) от 13:15 ч. в Заседателната зала на Ректората на ВСУ ще се състои „Информационен...

17 ноември 2016

Лекция на тема: "Мулти-Комфортна Къща. Основни критерии. Топлинен и звуков комфорт. Архитектурни детайли."

Уважаеми колеги и участници в международен конкурс за студенти по архитектура "Изовер Мулти-Комфортна Къща...

16 ноември 2016

Образователен курс „Научни изследвания и докторантура“

Курсът се провежда като събитие на Научния семинар на ВСУ. Той ще се състои на 15 и 16-ти ноември от 13:00 до 18:00 часа в аулата на ВСУ (блок 6). В четири модула лекторът доц. Венцеслав Стоянов ще представи...

 3 ноември 2016

Откриване на 13-то издание на конкурса за студенти по архитектура "Изовер Мулти-Комфортна Къща"

Уважаеми преподаватели, колеги и участници в международен конкурс за студенти по архитектура "Изовер Мулти...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >

 

342 1.053

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...