На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

28 март 2014

Класиране за държавни стипендии за летен семестър на 2013/2014 година

24 март 2014

Устойчиво строителство отговорност на инженерната общност за съхранение на природата

Устойчиво строителство отговорност на инженерната общност за съхранение на природата под патронажа на арх...

19 март 2014

Презентация Иновативни фасадни решения ЕТЕМ на 19 март

19 март 2014

Получаване на удостоверения на завършили студенти по проект „Студентски практики“

Уважаеми студенти, Удостоверенията на успешно завършилите практическо обучение студенти по проект „Студентски...

19 март 2014

Получаване на служебни бележки на ментори и академични наставници по проект „Студентски практики“

Служебните бележки във връзка с изплатени възнаграждения по проект „Студентски практики“ на ментори и академични...

18 март 2014

Нови доктори на ВСУ

През м. февруари и м. март 2014 г. трима колеги от ВСУ „Л. Каравелов“ успешно защитиха докторски дисертации:...

18 март 2014

Откриване на кандидатстудентската кампания на ВСУ в гр. Велико Търново

14 март 2014

Прием на магистри по специализации „Строителни конструкции” и „Управление на инвестиционни проекти“

ВСУ „Л. Каравелов” обявява прием на магистри по специализации „Строителни конструкции” и „Управление...

13 март 2014

Конкурси за докторанти

Висшето строително училище “Любен Каравелов” – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2013/2014...

13 март 2014

Национални дни на кариерата 2014

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >

 

334 1.537