Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

15 ноември 2013

Съобщение

Архитектурният факултет кани всички преподаватели и студенти на представяне на научно-изследователските си...

15 ноември 2013

Почетни отличия за преподаватели от ВСУ

За принос в развитието на КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, Регионална колегия София-град...

11 ноември 2013

Проведени упражнения на студенти от ВСУ в Център на НАТО

Студентите от ІІ курс от специалност ”Строителство на сгради и съоръжения” проведоха упражнения по дисциплината...

30 октомври 2013

sg 2013

Кой ще бъде Студент на 2013?

НПСС откри процедурата за номинации в VII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината". Студентите...

29 октомври 2013

НАГРАДА ЗА СТУДЕНТ ОТ ВСУ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „КОЛЬО ФИЧЕТО”

Дипломната работа на дипломанта от ВСУ „Л. Каравелов” Диман Русев бе отличена на националния конкурс „Кольо...

25 октомври 2013

Промяна в изискванията за записване в по-горен курс

Академичният съвет на ВСУ на свое заседание, проведено на 24.10.2013 г., обсъди проблемите, свързани с възстановяване...

25 октомври 2013

Информационна кампания на embrio.com на 30.10.2013 г. (сряда) пред стола на ВСУ

ПРЕДСТАВЯ: Нашата идея - твоят нов бизнес Бизнес Инкубатор за тези, които искат да имат свой бизнес, но нямат идея!...

18 октомври 2013

Наградата "Най-добър млад механик" е присъдена на ас. инж. Анита Хандрулева от ВСУ

Уважаеми колеги, Наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК” на Националния комитет по Теоретична и приложна...

17 октомври 2013

Участие на разработка от ВСУ „Л.Каравелов” във Форум ГРАДЪТ и Изложба ГРАДЪТ

Изложба ГРАДЪТ има за цел да популяризира актуалните публични и частни проекти, свързани с развитието на градовете...

10 октомври 2013

Определени са условията и редът за получаване на финансова подкрепа по инициативата на президента „Подкрепи една мечта“ за 2013 г.

Дарения от 36 500 лева са събрани в рамките на инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“, част от...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >

 

332 0.170

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...