Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Социални медии и връзки Facebook LinkedIn Twitter Google+ YouTube Форум на ВСУ Полезни връзки
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Полезни връзки

Държавни институции, свързани с висшето образование:

Министерство на образованието и науката
Национална агенция за оценяване и акредитация
Българска академия на науките
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерство на културата
Министерство на финанситe
Национална агенция за професионално образование и обучение
Национален институт за недвижимо културно наследство
Национална академична библиотечно-информационна система (НАБИС)
Национално представителство на студентските съвети в Р. България

 

Връзки към обществени организации и медии, свързани с архитектурата и строителството:

Камара на строителите в България
Камара на архитектите в България
Камара на архитектите в България София-град
Съюз на архитектите в България
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
КИИП София-град
Съюз на ландшафтните архитекти
Камара на инженерите по геодезия
БАИС - Българска асоциация за изолации в строителството
Българската Асоциация на архитектите и инженерите - консултанти БААИК
Клуб на младите архитекти към САБ - Варна
Българска Стопанска Камара
Студентска онлайн медиа
Асоциацията на студентите по урбанизъм в България
Съюз на учените в България
Център за развитие на човешките ресурси
CityBuild - портал за архитектура и строителство
Arhitektura.bg
Бюлетин Строителство и архитектура
Арх & Арт форум
Transformatori.net - Сдружение "Трансформатори"
ProvoCAD - архитектурен блог
WhAT ASSOCIATION - архитектурна група
arhitektura.start.bg
arhitekti.start.bg
Азбуки - Национално издателство за образование и наука
Градът.бг
Строителство Градът
Вестник „Строител”
Строителство Имоти
Книжарници „Приятели”
Списание „Архитектура“

 

Връзки към международни организации

AIA - The American Institute of Architects
The International Union of Architects (UIA)
Royal Institute of British Architects (RIBA)
Союз архитекторов России
Союз Московских Архитекторов
Ordinul Arhitectilor din romania
Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Bucureşti
Chamber of Architects of Turkey
Association of Greek Architects
Federal Chamber of Architects, Germany
Austrian Federal Chamber of Architects and Chartered Engineering Consultants
Conseil National de l'Ordre des Architectes,France
The Architects' Association of Denmark
Architectural Institute of Japan (AIJ)
Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) Rome, Italy
National Architects Organization Brussels, Belgium
Conseil National de l’Ordre des Architectes CNOA,BELGIUM
Technical Chamber of Greece

 

Връзки към Бази данни

http://www.sciencedirect.com - ScienceDirect
http://apps.webofknowledge.com - Web of Science
http://www.scopus.com - Scopus
http://www.embase.com - Embase | Biomedical Answers
http://www.proquest.com - ProQuest - Central To Research Around The World

Вижте повече информация за достъпа до базите данни.

 

Други

http://www.ieee-is.org/ - IEEE Intelligent Systems IS’12
http://www.cross.bg - Информационна агенция КРОСС

 

Връзки към академични сайтове

 

София
Софийски Унивеситет "Климент Охридски"
Университет за национално и световно стопанство
Технически университет
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Химико-технологичен и металургичен университет
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Лесотехнически университет
Медицински университет
Университет по библиотекознание и информационни технологии
Висше транспротно училище "Тодор Каблешков"
Висше училище по телекомуникации и пощи
Висше училище по застраховане и финанси
Академия на МВР
Национална спортна академия
Военна академия "Г. С. Раковски"
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"
Национална художествена академия
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
Нов Български университет

 

Благоевград
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Американски университет в България

 

Перник
Европейски политехнически университет

 

Пловдив
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Аграрен университет
Университет по хранителни технологии
Медицински университет
Технически университет - София, филиал Пловдив
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт
Висше училище по сигурност и икономика
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

 

Варна
Технически университет
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
Икономически университет
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

 

Бургас
Университет "Проф. Асен Златаров"
Бургаски свободен университет

 

Велико Търново
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Национален военен университет „Васил Левски“

 

Стара Загора
Тракийски университет

 

Русе
Русенски университет "Ангел Кънчев"

 

Шумен
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 

Габрово
Технически университет

 

Свищов
Стопанска академия "Д. А. Ценов"

 

 

345 1.575

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...