en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Архив на научната конференция ВСУ`2017 ВСУ`2016 ВСУ`2015 ВСУ`2014 ВСУ`2013 ВСУ`2012 ВСУ`2011 ВСУ`2010 ВСУ`2009 ВСУ`2008 ВСУ`2007 ВСУ'2006
Затваряне Конференция на ВСУ ВСУ`2018 Архив
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ВСУ`2007


Научна конференция с международно участие ВСУ’2007; 15–16 май 2007 г., София

ПРЕПРАТКА КЪМ САЙТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВСУ'2007


СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА С ДОКЛАДИ

Cover_2007_Vol1; Contents_2007_Vol1; Cover_2007_Vol2; Contents_2007_Vol2


ИЗБРАНИ СТАТИИ

Jiri Kott, Pavel Beran, Petr Fajman; INFLUENCE OF VAULT TOPPING ON THEIR STATICALLY EFFECTIVITY  VSU2007_Vol1-1-Kott

Doncho Partov, Milen Petkov; TEMPORARY STEEL STRUCTURES USED FOR STRENGTHENING OF A GREAT EXCAVATION FOR METRO STATION IN SOFIA VSU2007_Vol1-2-Partov

Irina Bliuc, Irina Baran, Constantin Lepădatu, Mariana Fârtăţescu; ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS AND THE INDOOR ENVIRONMENT QUALITY VSU2007_Vol1-3-Bliuc

Olimpia Blagoi, Esmeralda Chiorescu; GEOSYNTHETICS USED IN SOLID WASTE LANDFILL FOR GROUND WATER PROTECTION VSU2007_Vol2-4-Blagoi

Petia Dineva, Ivanka Paskaleva, Vladislav Saykov; THREE-DIMENSIONAL WAVE PROPAGATION BY BIEM VSU2007_Vol2-5-Dineva

Tom Schanz, Anguel Baltov, Maria Datcheva, Ana Yanakieva; NUMERICAL MODELLING OF MULTILAYER GEOTECHNICAL BARRIERS VSU2007_Vol2-6-Schanz


Ако имате интерес към публикувана статия, обърнете се към Организационния комитет и ние  ще ви я изпратим.

 

462 0.289

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...