Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Архив на научната конференция ВСУ`2017 ВСУ`2016 ВСУ`2015 ВСУ`2014 ВСУ`2013 ВСУ`2012 ВСУ`2011 ВСУ`2010 ВСУ`2009 ВСУ`2008 ВСУ`2007 ВСУ'2006
Затваряне Конференция на ВСУ ВСУ`2018 Архив
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ВСУ`2008

Юбилейна научна конференция с международно участие ВСУ’2008, 29-30 май 2008 г., София

ПРЕПРАТКА КЪМ САЙТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВСУ'2008


СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА С ДОКЛАДИ

Cover_2008_Vol1; Contents_2008_Vol1; Cover_2008_Vol2; Contents_2008_Vol2


ИЗБРАНИ СТАТИИ

Dafinka Angelova, Ljubomir Georgiev, Vasil Angelov; A GOURSAT PROBLEM FOR SINE-GORDON EQUATION  VSU2008_Vol-1-Angelova

Bernard Kowolik, Jan Zamorowski; THE LOAD-CARRYING CAPACITY OF THE ROOF STRUCTURE OF A SPORTS HALL EXPOSED TO AN INCREASED LOAD OF SNOW VSU2008_Vol1-2-Kowolik

Radomir Folić, Dragana Glavardanov; DAMAGE, INSPECTION, MONITORING AND MAINTENANCE OF STRUCTURES STRENGTHENED WITH FRP MATERIALS VSU2008_Vol1-3-Folic

Sorin Theodoru, Marina Verdes, Andrei Burlacu; THE UTILIZATION OF ABSORPTION COOLING INSTALLATION FOR INDIVIDUAL HOUSING PARTIAL OF FREE ENERGY CONSUMPTION VSU2008_Vol1-4-Theodoru

Marinela Bărbuţa, Daniel Lepădatu, Bogdan Marcel Patras; MIXTURE DESIGN OF EXPERIMENT FOR MULTICRITERIAL OPTIMIZATION OF POLYMER CONCRETE VSU2008_Vol2-5-Barbuta

Radan Ivanov; FORCES IN THE SHEAR STUDS OF COMPOSITE BEAMS DUE TO PRESTRESS VSU2008_Vol2-6-Ivanov


Ако имате интерес към публикувана статия, обърнете се към Организационния комитет и ние  ще ви я изпратим.

 

462 0.241

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...