en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Архив на научната конференция ВСУ`2017 ВСУ`2016 ВСУ`2015 ВСУ`2014 ВСУ`2013 ВСУ`2012 ВСУ`2011 ВСУ`2010 ВСУ`2009 ВСУ`2008 ВСУ`2007 ВСУ'2006
Затваряне Конференция на ВСУ ВСУ`2018 Архив
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ВСУ`2009


IX Международна научна конференция ВСУ’2009; 4-5 юни 2009 г., София

ПРЕПРАТКА КЪМ САЙТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВСУ'2009


СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА С ДОКЛАДИ

Cover_2009_Vol1; Contents_2009_Vol1; Cover_2009_Vol2; Contents_2009_Vol2


ИЗБРАНИ СТАТИИ

Martin Psotný, Monika Nagyová, Ján Ravinger; FRICTION AND STABILITY OF THE COLUMN VSU2009_Vol1-1-Psotny

Michal Netušil, Martina Eliášová; HYBRID STEEL-GLASS BEAMS VSU2009_Vol1-2-Netusil

Yoshinao Muraki, Shigeru Katsui, Victor Tashev; UNDERPINNING OF SHOPPING CENTER FOR EXTENSION OF SOFIA METRO VSU2009_Vol1-3-Muraki

Liliana Petrovici; CULTURAL MEANING IN ARCHITECTURE VSU2009_Vol2-4-Petrovici

Jasmina Dražić, Željko Jakšić, Milan Trivunić; FAÇADE CONDITION ON MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS IN NOVI SAD AFTER THIRTY YEARS OF EXPLOITATION VSU2009_Vol2-5-Drazic

Margarita Matova, Georgi Frangov, Plamen Ivanov; ANALYSIS AND DOCUMENTATION OF SEISMIC-HYDROGEOLOGICAL MANIFESTATIONS IN BULGARIA VSU2009_Vol2-6-Matova


Ако имате интерес към публикувана статия, обърнете се към Организационния комитет и ние  ще ви я изпратим.

 

462 0.189

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...