en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Архив на научната конференция ВСУ`2017 ВСУ`2016 ВСУ`2015 ВСУ`2014 ВСУ`2013 ВСУ`2012 ВСУ`2011 ВСУ`2010 ВСУ`2009 ВСУ`2008 ВСУ`2007 ВСУ'2006
Затваряне Конференция на ВСУ ВСУ`2018 Архив
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ВСУ`2010


X Международна научна конференция ВСУ’2010; 3-4 юни 2010 г., София

ПРЕПРАТКА КЪМ САЙТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВСУ'2010


СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА С ДОКЛАДИ

Cover_2010_Vol1; Contents_2010_Vol1 ; Cover_2010_Vol2; Contents_2010_Vol2


ИЗБРАНИ СТАТИИ

George Stamatopoulos, John Ermopoulos; INFLUENCE OF SUPPORTS‘ FLEXIBILITY ON THE INTERNAL FORCES DISTRIBUTION AND BUCKLING LOADS OF STEEL FRAMES  VSU2010_Vol1-1-Stamatopoulos

Rahal Nacer, Tehami Mohamed, Souici Abdelaziz; MODELLING STEEL CONCRETE COMPOSITE BEAMS BEHAVIOR WITH SLIPPING IN RELATION TO CONCRETE SHRINKAGE VSU2010_Vol1-2-Nacer

Asterios Liolios, Panagiotis Panetsos, Angelos Liolios; VULNERABILITY FUNCTIONS FOR BRIDGES IN SEISMIC REGIONS OF EGNATIA MOTORWAY IN NORTHERN GREECE VSU2010_Vol1-3-Liolios

Bálint Szabó, Ligia Andreica; COMPATIBILITY OF INTERVENTIONS ON BUILT ENVIRONMENT VSU2010_Vol2-4-Szabo

Aleksandrs Korjakins, Genadij Shakhmenko, Girts Bumanis; RECYCLING OF BORE-SILICATE GLASS WASTE BY UTILIZATION AS FILLER IN CONCRETE VSU2010_Vol2-5-Korjakins

Sergii Guzii, Boris Konstantinovskii; USE MAGNESIA CEMENTS FOR RECEPTION HEAT INSULATING MATERIALS VSU2010_Vol2-6-Guzii


Ако имате интерес към публикувана статия, обърнете се към Организационния комитет и ние  ще ви я изпратим.

 

462 0.263

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...