Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Архив на научната конференция ВСУ`2017 ВСУ`2016 ВСУ`2015 ВСУ`2014 ВСУ`2013 ВСУ`2012 ВСУ`2011 ВСУ`2010 ВСУ`2009 ВСУ`2008 ВСУ`2007 ВСУ'2006
Затваряне Конференция на ВСУ ВСУ`2018 Архив
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ВСУ`2011


XI Международна научна конференция ВСУ’2011; 2-3 юни 2011 г., София

ПРЕПРАТКА КЪМ САЙТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВСУ'2011


СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА С ДОКЛАДИ

Cover_2011_Vol1; Contents_2011_Vol1; Cover_2011_Vol2; Contents_2011_Vol2


ИЗБРАНИ СТАТИИ

Radan Ivanov; THE 2011 TOHOKU EARTHQUAKE IN JAPAN  VSU2011_Vol1-1-Ivanov

Jan Zamorowski; CALCULATION MODEL OF BAR STRUCTURES WITH FLEXIBLE NODES AND EFFECTS OF THE SECOND ORDER VSU2011_Vol1-2-Zamorowski

Nicolae Taranu, Gabriel Oprisan,Vlad Munteanu, Ciprian Cozmanciuc, Ruxandra Oltean, Ioana Entuc; IMPROVEMENT OF LOAD BEARING CAPACITY OF CONCRETE COLUMNS THROUGH COMPOSITE MEMBRANE CONFINEMENT VSU2011_Vol1-3-Taranu

Daniela-Roxana Tamas-Gavrea, Constantin Munteanu; CONSIDERATIONS CONCERNING NOISE REDUCTION SOLUTIONS OF A PLANETARY BALL MILL – CASE STUDY VSU2011_Vol2-4-Tamas-Gavrea

Nadja Kurtovic-Folic; CONSERVATION THROUGH CONVERSION VSU2011_Vol2-5-Kurtovic-Folic

Claudiu Aciu, Lavinia Muntean, Daniela Lucia Manea; LIFE CYCLE ANALYSIS OF BUILDING MATERIALS VSU2011_Vol2-6-Aciu


Ако имате интерес към публикувана статия, обърнете се към Организационния комитет и ние  ще ви я изпратим.

 

462 0.184

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...