Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Архив на научната конференция ВСУ`2017 ВСУ`2016 ВСУ`2015 ВСУ`2014 ВСУ`2013 ВСУ`2012 ВСУ`2011 ВСУ`2010 ВСУ`2009 ВСУ`2008 ВСУ`2007 ВСУ'2006
Затваряне Конференция на ВСУ ВСУ`2018 Архив
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ВСУ`2012


XII Международна научна конференция ВСУ’2012; 7-8 юни 2012 г., София

ПРЕПРАТКА КЪМ САЙТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВСУ'2012


СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА С ДОКЛАДИ

Cover_2012_Vol1; Contents_2012_Vol1; Cover_2012_Vol2; Contents_2012_Vol2; Cover_2012_Vo3; Contents_2012_Vol3


ИЗБРАНИ СТАТИИ

Alexander Tesar; TURBULENCES IN ARTIFICIAL BOUNDARY LAYER OF FOTOVOLTAIC POWER PLANTS VSU2012_Vol1-1-Tesar

Milko Miloshev, Konstantin Kazakov; COMPARATIVE ANALYSIS OF ELASTIC FOUNDATION MODELS FOR BEAMS VSU2012_Vol1-2-Miloshev

Olga Hubova; WIND EFFECTS ON LIGHT STEEL HALLS VSU2012_Vol1-3-Hubova

Juraj Kralik, Michal Baran; PROTECTION OF THE BUILDINGS AGAINST THE EXPLOSION EFFECTS VSU2012_Vol1-4-Kralik

Florin L. Perde, Delia M. Suciu; MITIGATION ASSESSMENT OF PASSIVE SEISMIC PROTECTION OF TALL STEEL STRUCTURES WITH OUTRIGGER BRACED SYSTEM VSU2012_Vol1-5-Perde

Agata Piet; SHOPPING CENTRE AS A PART OF THE CONTEMPORARY RAILWAY STATION COMPLEX VSU2012_Vol2-6-Piet

Danica Stankovic, Mihailo Timotijevic, Vojislav Nikolic; KINDERGARTEN ARCHITECTURE AND GREEN BUILDING TECHNOLOGIES VSU2012_Vol2-7-Stankovic
 
Hartmut Pasternak, Susanne Bartholome; GIRDERS WITH PROFILED AND STRUCTURED WEB- ONGOING RESEARCH – PART 2 VSU2012_Vol3-8-Pasternak

Yesim Kamile Aktuglu; THE ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DETAILS OF GREENHOUSES, BUILT IN IRON AND STEEL WITH GLASS VSU2012_Vol3-9-Aktuglu


Ако имате интерес към публикувана статия, обърнете се към Организационния комитет и ние  ще ви я изпратим.

 

467 0.167

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...