Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Архив на научната конференция ВСУ`2017 ВСУ`2016 ВСУ`2015 ВСУ`2014 ВСУ`2013 ВСУ`2012 ВСУ`2011 ВСУ`2010 ВСУ`2009 ВСУ`2008 ВСУ`2007 ВСУ'2006
Затваряне Конференция на ВСУ ВСУ`2018 Архив
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

ВСУ`2013


Юбилейна международна научна конференция ВСУ’2013, 6-7 юни 2013, София

ПРЕПРАТКА КЪМ САЙТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ВСУ'2013


СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА С ДОКЛАДИ

Cover_2013_Vol1; Contents_2013_Vol1; Cover_2013_Vol2; Contents_2013_Vol2Cover_2013_Vol3; Contents_2013_Vol3


ИЗБРАНИ СТАТИИ

Andrey Jivkov; DISCRETE LATTICE MODEL FOR MICRO-CRACK POPULATION AND DAMAGE EVOLUTION IN CONCRETE BASED ON EXPERIMENTAL PORE SPACE DATA VSU2013_Vol1-1-Jivkov

Martin Stiglic, Jozef Dicky FOUNDATION PLATE OPTIMIZATION WITH CONSIDERATION OF UNILATERAL BONDS VSU2013_Vol1-2-Štiglic

Radomir Folic, Enis Sadovic; EFFECTS OF CORROSION ON DURABILITY OF REINFORCED CONCRETE BRIDGES – A CASE STUDY VSU2013_Vol1-3-Folic

Vladimir Kartopoltsev, Anastasija Styuart; ECONOMIC FEASIBILITY OF USE OF FALTUS-GIRDERS IN SPAN OF SMALL ROAD BRIDGES VSU2013_Vol2-4-Kartopoltsev

Mircea Popa, Mihai Bindea, Zoltan Kiss; STATE OF THE ART REGARDING THE PROTECTION OF ULTRA-HIGH PERFORMANCE CONCRETE COLUMNS AT BRITTLE FRACTURE VSU2013_Vol2-5-Popa

Vuk Milosevic, Jelena Savic, Biserka Markovic; PREFABRICATED MEMBRANE STRUCTURES AS TEMPORARY COVERS VSU2013_Vol3-6-Milosevic

Sergii G. Guzii, Vit Petranek, Konstantinos Sotiriadis, Jan Manak; THERMAL INSULATING MATERIALS BASED ON GEOCEMENT VSU2013_Vol3-7-Guzii

Adrian Alexandru Serbanoiu, Bogdan Vasile Serbanoiu, Catalina Serbanoiu; A BRIEF SURVEY ON THE CONSTRUCTION CONTRACTS VSU2013_Vol2-8-Serbanoiu

Eva Panulinova, Slavka Harabinova; E-LEARNING IN THE PART-TIME STUDY VSU2013_Vol3-9-Panulinová


Ако имате интерес към публикувана статия, обърнете се към Организационния комитет и ние  ще ви я изпратим.

 

467 0.173

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...