14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Сборник доклади

С една такса „презентация” в конференцията се допуска участие с до два доклада. Те могат да бъдат написани и публикувани на български и английски език.

Докладите се публикуват в сборник „Доклади XIV Международна научна конференция ВСУ‘2014“ във вид на статии. Всяка статия и нейното резюме се рецензира от анонимни независими рецензенти, като в повечето случаи това ще бъде член на Международния научен комитет.

Сборникът се състои от няколко тома, статиите в които се разпределят и подреждат от редакторите на изданието - Дончо Партов и Венцеслав Стоянов (Председател и Зам.-председател на Организационния комитет на ВСУ‘2014). В основния том на Сборника ще се включат статии на английски език, високо оценени от рецензента - член на Международния програмен комитет.

Сборникът се идентифицира с международен издателски номер за периодично издание, който ще бъде ISSN: 1314-071X. Той се издава на хартиен носител и на оптичен носител - CD диск с кутия, съдържаща изданието в pdf-формат, с възможност за цветно разпечатване на статиите.

Авторите на докладите запазват авторските си права върху статиите, като носят пълна отговорност за тяхното съдържание. С други думи организаторите на ВСУ‘2014 и редакторите не носят отговорност за съдържанието на статиите, както и за последствия, ако авторите са причинили вреда на трети лица. ВСУ се явява издател и като такъв получава права да предлага и разпространява изданието с публикуваните статии. Фактът, че сте заявили участие в конференцията ВСУ‘2014 означава, че сте приели и сте съгласни с настоящите условия.

Contents of all volumes