14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Организационен комитет

проф. д-р инж. Дончо Партов – Председател

partov@vsu.bg

доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, Зам.-ректор на ВСУ – Зам.-председател

zrectorn@vsu.bg, conference_bg@vsu.bg

 

Организационни секретари

инж. Красимира Стоева – conference_bg@vsu.bg

Нели Йорданова – conference_en@vsu.bg

Симеона Джуброва – conference_en@vsu.bg

 

Членове

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

доц. д-р арх. Валентина Върбанова

гл. ас. д-р Ваньо Георгиев

гл. ас. д-р инж. Любен Любенов

гл. ас. Стоянка Якова

инж. Боряна Димитрова

Пламен Петров

Антон Гороломов