en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Технология и управление на строителството Въведение Учебен план
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Специалност "Технология и управление на строителството"

Професионална квалификация: "строителен инженер по технология и управление на строителството",
Образователно-квалификационна степен "магистър след бакалавър"

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Управление на проекти в строителството30 - 15 - 0текуща оценка 2
2Съвременни кофражни системи и скелета 30 - 15 - 0текуща оценка 1 курсова задача4
3План за безопасност и здраве 15 - 15 - 0текуща оценка 1 курсов проект2
4Управление на финансовите ресурси в строителната фирма15 - 15 - 0текуща оценка 3
5Технологии за изграждане на сложни сгради и съоръжения 30 - 30 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
6Маркетинг и предприемачество в строителството 30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
7Управление на качеството и оценка на съответствието в строителството30 - 0 - 0текуща оценка 2
8Производствена база на строителните фирми30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсов проект4
9Специфични технологии за довършителни, изолационни и инсталационни работи 30 - 15 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
10Избираема дисциплина 115 - 15 - 0 2
Общо часове аудиторна заетост: 40530
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
11Технологии за възстановяване и усилване на сгради и съоръжения 30 - 15 - 0 3
12Технологии за изграждане на пътища и транспортни съоръжения30 - 15 - 0 1 курсова задача3
13Организация, оперативно ръководство и контрол на строежите 30 - 30 - 0 1 курсов проект5
14Фасаден инженеринг15 - 15 - 0текуща оценка 1 курсова задача2
15Факултативна дисциплина15 - 15 - 0 2
Дипломна работа (II сем.) 15
Общо часове аудиторна заетост: 21030

Избираеми дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 1
И-01 Управление на строителните отпадъци15 - 15 - 0 2
И-02 Автоматизирано проектиране на кофражни системи и скелета15 - 15 - 0 2
И-03 Договориране и управление на договорите в строителството15 - 15 - 0 2
И-04 Технологии за укрепване на дълбоки изкопи15 - 15 - 0 2
И-05 Управление на техническите активи на строителната фирма15 - 15 - 0 2

Факултативни дисциплини

Първи курс

 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Ф-1Ранно декофриране на стоманобетонни конструкции15 - 15 - 0 2
Ф-2Информационни технологии в управлението на строителството 15 - 15 - 0 2
Ф-3Контрол на качеството, допустими отклонения и приемане на СМР15 - 15 - 0 2
Ф-4Технологии за изпълнение на сглобяемо-монолитни и зидани конструкции 15 - 15 - 0 2
Ф-5Правна подготовка на строителния инженер15 - 15 - 0 2

 

278 0.277