14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Моята регистрация

Регистриране за конференция ВСУ`2014 вече не се извършва.

Ако сте участвали във ВСУ`2014, то регистрацията Ви е запазена и с нея можете да участвате в конференция ВСУ`2015.