14th
International Conference
5-6 June 2014
Sofia
Logo
 
VSU`2014


Dear participants in VSU'2014,
Both the four volumes of Proceedings
and the Final Program
of conference have been prepared.
If you have any concerns about the distribution of your report, please contact.
Organising Committee of VSU'2014
27/05/2014

CD1

CD-cover

Accepted Abstracts


I. Architecture. Urban Planning and Urbanism. Arts and Conservation of Architectural Heritage.
I. Архитектура. Градоустройство и урбанизъм. Изкуство и опазване на архитектурното наследство.

ARCHISCULPTURAL STRUCTURES OF THE ARCHITECT ZAHA HADID
Nikola Cekic, Miomir Vasov, Milos Dacic, Vuk Milosevic

ESTHETIC INFLUENCE OF THE FAÇADE COLOR ON THE STUDENT HOSTELS ARCHITECURE
Nikola Cekic, Miomir Vasov, Milos Dacic, Vuk Milosevic

ЖИЛИЩНАТА АРХИТЕКТУРА НА МАРИО БОТА И ФОРМИРАНЕТО НА НЕГОВАТА ТВОРЧЕСКА ИНДИВИДУАЛНОСТ
Анисия Добрикова

ESSENTIAL CONTEMPORARY MATERIALS IN STUDENT HOUSING ARCHITECTURE
Milos Dacic, Vuk Milosevic, Nikola Cekic, Miomir Vasov

ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING OF ECO FRIENDLY STUDENT HOUSING
Milos Dacic, Vuk Milosevic, Nikola Cekic, Miomir Vasov

ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ И АРХИТЕКТУРА
Румен Грънчаров

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО – АРХИТЕКТУРНИ АСПЕКТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕМБЛЕМАТИЧНИ КРЪСТОВИЩА В ГЛАВНИЯ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР НА СОФИЯ
Петя Сотирова

СЪВРЕМЕННИ ПРАКТИКИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ ЗОНИ В УСЛОВИЯТА НА ТРАНСПОРТНО УСПОКОЯВАНЕ  
Петя Сотирова

ВЛИЯНИЕТО НА ЯПОНСКИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА МИНИМАЛИСТИЧНИ ГРАДИНИ
Катерина Деспот, Васка Сандева

ПРИЛАГАНЕ НА СТИЛА КЪНТРИ (STYLE COUNTRY) В СЪВРЕМЕНИТЕ ИНТЕРИОРИ И ЕКСТЕРИОРИ    
Васка Сандева, Катерина Деспот

РАЗВИТИЕТО НА НОЖИЧНАТА КОНСТРУКЦИЯ КАТО АРХЕТИП ПРИ МЕБЕЛИТЕ ЗА СЕДЕНЕ
Регина Райчева

МОДУЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПОКРИВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
Румен Грънчаров

МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ ВИСОЧИНИ НА ОБЕМИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ВИЗУАЛНИТЕ КОНУСИ КЪМ НАБЛЮДАВАН ОБЕКТ С ОГЛЕД СЪХРАНЯВАНЕ НА ВИЗУАЛНИТЕ ВРЪЗКИ В ГРАДСКАТА СРЕДА, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ МНОГОСТЕНА НА ПЕТРОВ
Владимир Петров

ЧЕРУПЧЕСТИ ПРОСТРАНСТВЕНИ КОНСТРУКЦИ
Ради Радев

СЪЗДАВАНЕ НА „ЛАЙФСТАЙЛ“ АРХИТЕКТУРА ИЛИ ВЛИЯНИЕТО НА АРХИТЕКТУРНАТА КОНЦЕПЦИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО ВЪРХУ ЖИЗНЕНАТА СРЕДА НА ЧОВЕКА И НАЧИНЪТ МУ НА ЖИВОТ. ПСИХИЧЕСКО И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВОТО
Ина Семерджиева

СЪЗДАВАНЕ НА „ЛАЙФСТАЙЛ“ АРХИТЕКТУРА ИЛИ ВЛИЯНИЕТО НА АРХИТЕКТУРНАТА КОНЦЕПЦИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО ВЪРХУ ЖИЗНЕНАТА СРЕДА НА ЧОВЕКА И НАЧИНЪТ МУ НА ЖИВОТ. ПСИХИЧЕСКО И ФИЗИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОСТРАНСТВОТО
Ина Семерджиева

ЛИКВИДИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРАТА ЗА СМЕТКА НА ПРОСТРАНСТВОТО
Елена Павлова

АДАПТАЦИЯТА – МЕТОД ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА
Елица Андреева

ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ НА ТЕНСЕГРИТИ СТРУКТУРИТЕ
Юлия Илиева

ОБЕКТИТЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ КАТО ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА ЖИВОТ
Ирина Атанасова

КОМПОЗИЦИОННИ КЛЕТКИ В ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИТЕ РЕШЕНИЯ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ    Ярослав Рангелов

КОМПОЗИЦИОННИ КЛЕТКИ С ГОЛЕМИ МЕЖДУОСИЯ В ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИТЕ РЕШЕНИЯ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Ярослав Рангелов

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКИ И ЦЕЛИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ЗАТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Иванка Велчева

ДВОРЦОВИТЕ ПАРКОВЕ В БЪЛГАРИЯ - НАСЛЕДСТВОТО НА ЕДНА ЕПОХА
Цветелина Йорданова

ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ, ДЕТАЙЛИ И ОРНАМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ СГРАДИ В ГРАД ПЛОВДИВ
Борислав Козарев

ЕТИМОЛОГИЯ И ТИПОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРНАТА ФОРМА
Пламен Генов

АРХИТЕКТУРНОТО СЪОТНОШЕНИЕ ПЛЪТ-ОТВОР, ОБЕМ-ПРОСТРАНСТВО И ЛИЧНОСТОВИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Пламен Генов

НИКУЛИЦЕЛ - ИНФОРМАЦИОНЕН СЛОЙ ПЕРСПЕКТИВНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ
Иван Димитров

НИКУЛИЦЕЛ - ИНФОРМАЦИОНЕН СЛОЙ ВЪНШНА ВАЛОВА СТРУКТУРА
Иван Димитров

СТРУКТУРНИ ФАСАДИ – СИМБИОЗА НА АРХИТЕКТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ИНЖЕНЕРНА МИСЪЛ
Антон Гороломов, Иванка Маринова

COLOR PARAMETER IN PRE-SCHOOL FACILITIES
Aleksandra Kostić, Danica Stanković, Miomir Vasov, Igor Bjelić, Nikola Cekić, Miloš Dačić

IMPACT OF THE MODERN AGE ON THE ARCHITECTURAL COMPOSITION OF DORMITORIES
Aleksandra Kostić, Miomir Vasov, Igor Bjelić, Miloš Dačić, Nikola Cekić

ОПАЗВАНЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ИСТОРИЧЕСКИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ
Ирина Атанасова

MEMBRANE STRUCTURES: CULTURAL AND EDUCATIONAL FACILITIES
Vuk Milosevic, Nikola Cekic, Miomir Vasov, Milos Dacic

MEMBRANE STRUCTURES: SPORT AND TRANSPORTATION FACILITIES
Vuk Milosevic, Nikola Cekic, Miomir Vasov, Milos Dacic

ROMANESQUE CHURCHES AS A PART OF ROMANIAN ARCHITECTURAL HERITAGE
Anamaria Boca, Salha Riyadh

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ СГРАДИ В ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА-ВАРНА
Марин Велчев

ИНТЕГРИРАНЕ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ И КОМУНИКАЦИОННО -ТРАНСПОРТНИТЕ ПЛАНОВЕ НА СЕЛИЩАТА   Петър Николов

MARKET ASPECTS OF URBAN SPRAWL
Aleksandar D. Slaev

DRIVERS AND SPATIAL CHARACTERISTICS OF SUBURBANISATION PROCESSES IN SOUTHERN AND SOUTH-EASTERN EUROPE
Aleksandar D. Slaev, Diliana Hirt

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ЗОНИ НА ВАРНА И БУРГАС ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК   Йордан Любенов

БЪДЕЩИ МОДЕЛИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
Мария Давчева

ESSENCE, BENEFITS AND FACTORS OF POLYCENTRISM. THE CASE OF SOFIA (EXAMPLES OF VITOSHA, KREMIKOVTSI AND NOVI ISKAR)
Ivan Nikiforov, Yordan Lyubenov

АРХИТЕКТУРНИ И НЕАРХИТЕКТУРНИ РАКУРСИ ПО ТЕМАТА ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
Мария Давчева

ИНОВАТИВНИ ТРИМЕРНИ МОДЕЛИ НА ТЕНСЕГРИТИ СТРУКТУРИ, ГЕНЕРИРАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЖИВАТА ПРИРОДА
Юлия Илиева

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ В ГРАД БАЛЧИК
Калин Велчев

ПЛАСТИЧНИЯТ ЕЗИК НА СЕЦЕСИОНА
Жечка Илиева

СГРАДИ ОТ БАМБУК
Даяна Георгиева

СУБОРДИНАЦИЯТА В АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ КАТО ОСНОВЕН МЕТОД ЗА СВЪРЗВАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СГРАДА ИЛИ КОМПЛЕКС ОТ СТРОИТЕЛНИ ОБЕМИ С ОКОЛНАТА СРЕДА
Любомир Горчев, Теменуга Бонева, Веселина Пеневска

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНОТО РЕШЕНИЕ В АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Любомир Горчев, Теменуга Бонева, Станина Христова

ПЛОСКИ ВОДНИ ПОКРИВИ
Димитър Попов

"СТАТУЯТА НА СВОБОДАТА" В НЮ ЙОРК - СИНТЕЗ МЕЖДУ ИЗКУСТВО И КОНСТРУКЦИЯ
Албена Джуджева, Тодор Георгиев

АСПЕКТИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОМПЛЕКСИ
Любомир Горчев, Петя Лазарова

БИОКЛИМАТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В АРХИТЕКТУРНИЯ ОБРАЗ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ
Ася Николова

DEMOGRAPHIC FACTORS, URBANIZATION AND URBAN SPRAWL IN SOFIA, ROME AND BELGRADE    Peter Nikolov
ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ
Даниел Петров

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КАФЕ
Борислава Манчева-Велкова, Пано Козаров

ПЕШЕХОДЕН МОСТ, СЪОБРАЗЕН С ОКОЛНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА ГО СРЕДА
Борислава Манчева-Велкова, Петя Майданова

ЦЪРКВАТА „СВ. АРХ. МИХАИЛ“ С. ЛЕШКО, БЛАГОЕВРГРАДСКО – ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА
Николай Николов

INTERVENTION METHODS ON RESTORATION OF WOODEN CHURCHES. CASE STUDY –THE ST. GEORGE WOODEN CHURCH“ FROM VOROVESTI, IASI COUNTY
Agata Mihaela Cehan, Carmina Constanta Gheorghita

СИМЕТРИЯ, КРИСТАЛИ И АРХИТЕКТУРА
Людмила Александрова

БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ” В СОФИЯ И НЕЙТАТА РОЛЯ В ФОРМИРАНЕТО ОБРАЗА НА ГРАДА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ  
Валентина Върбанова

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА „МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ КАЗАН“
Емил Сардарев

CONSOLIDATION – RESTORATION OF THE STONE CHURCH DEDICATED TO “THE ANNUNCIATION”, CORNESTI VILLAGE, IASI COUNTY
Mihaela Agata Cehan, Carmina Constanta Gheorghita

A VIEW ON SPATIAL CHANGES IN KOSOVSKA MITROVICA DURING THE LAST DECADE
Marija Pavlicic, Nikola Cekic, Nebojsa Gadzic

ARCHITECTURAL SPACE AND MEMORY: THE HERITAGE OF HOTEL “UNION” IN PRISTINA
Marija Pavlicic

НЯКОЛКО МАЛКО ПОЗНАТИ МАНАСТИРИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ И СЪВРЕМЕННОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ
Елена Генова

КРИСТАЛООБРАЗНИ АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ- СВЕТОВНИ ПРАКТИКИ
Людмила Александрова

СТРУКТУРНИ МОДЕЛИ НА КОННИТЕ БАЗИ В БЪЛГАРИЯ
Елена Динева

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА КОННИТЕ СПОРТНИ БАЗИ В БЪЛГАРИЯ
Елена Динева

АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ АРХИТИПОВЕ „АТРИУМ” И „ГАЛЕРИЯ” В СЪВРЕМЕННИТЕ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ СГРАДНИ РЕШЕНИЯ
Атанас Василев

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЛЕЗАЩИТНИТЕ РАСТИТЕЛНИ ПОЯСИ В ДОБРУДЖА И КАТО МОДЕЛИ ЗА „ЗЕЛЕН ДИЗАЙН“ В ГРАДСКАТА СРЕДА
Петя Радованова, Антони Радованов

ИНТЕГРИРАНИ АГРОСТОПАНСКИ СТРУКТУРИ. ВИДОВО МНОГООБРАЗИЕ В УСТРОЙСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ
Димитър Власарев

САНИТАРНО-ЗАЩИТНИ МЕРКИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА АГРО-СТОПАНСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ПАРАМЕТРИ И ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
Димитър Власарев

МЯСТО И РОЛЯ НА АГРО-СТОПАНСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В СИСТЕМАТА "ТРУД" И УСТРОЙСТВЕНОТО ИМ ПЛАНИРАНЕ
Димитър Власарев, Наско Петков

ПОФАКТОРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ЦВЕТОВАТА СРЕДА В ПРОМИШЛЕНИЯ ЕКСТЕРИОР
Диана Христова

НОВ ЖИВОТ ЗА ПАНЕЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ, ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ ( ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ)
Диана Христова

ARCHITECTURAL FORM OF THE CONTEMPORARY RAILWAY STATIONS
Agata Pięt

ART AT THE CONTEMPORARY RAILWAY STATIONS
Agata Pięt

ТРАНСПОРТНИТЕ КОРИДОРИ НА БАЛКАНИТЕ И СВЪРЗАНОСТ НА КОРИДОР №8
Стойо Тодоров

INFLUENCE OF THE FAÇADE THERMAL ENVELOPE ON THE STUDENT HOSTELS ARCHITECURE
Miomir Vasov, Milos Dacić, Vuk Milosević, Nikola Cekić

ACOUSTIC ASPECT OF INNER PARTITION WALLS MATERIALIZATION IN STUDENT HOSTELS ARCHITECTURE
Miomir Vasov, Milos Dacić, Vuk Milosević, Nikola Cekić

ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МУЗЕЙНИ ПРОСТРАНСТВА
Десислава Христова

АТРИУМНИ ПРОСТРАНСТВА В СГРАДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ
Радост Райновска

ПЛАНИРОВЪЧНИ РЕШЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА РУТИННИ ДЕЙНОСТИ
Стефан Аспарухов

МЕХАНИЗМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННО РАЗРУШАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Фани Ончева, Димитър Бошнаков

ПЛАНИРОВЪЧНИ РЕШЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРИИ СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДОСТЪП И ЧИСТИ СТАИ
Стефан Аспарухов

PARADIGM SHIFT IN THE DEVELOPMENT STRATEGIES OF FUTURE CITIES
Victoria Cotorobai, Bogdan Ungureanu, Ionuţ-Cristian Brâncă, Ioan-Cristian Cotorobai

СТИЛОВИ ФИГУРИ И КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО АРХИТЕКТУРНОТО СЪОБЩЕНИЕ
Мария Диамандиева

СЪВРЕМЕННИ ИНТЕГРАЦИОННИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ АДАПТАЦИЯТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ОБЕКТИ
Екатерина Любенова

МЕТОДИ ПРИ АДАПТИРАНЕТО НА ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ В ЖИЛИЩА
Екатерина Любенова

THIRD GENERATION IN PLANNING THE CULTURAL HERITAGE FUTURE
Natasa Zivaljevic-Luxor, Nadja Kurtović-Folić

ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНИ ПЪТНИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ
Цвета Жекова

II. Structural Mechanics. Structural Engineering. Earthquake Engineering.
II. Строителна механика. Строителни конструкции. Сеизмично инженерство.

ДИНАМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАВА ТРЪБА, ПРОВЕЖДАЩА ПУЛСИРАЩ ФЛУИД ПРИ ТЕМПЕРАТУРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Димитър Лолов

УСТОЙЧИВОСТ НА ВИСКОЗОЕЛАСТИЧНА КРЪГОВОЦИЛИНДРИЧНА ЧЕРУПКА ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА ХАРМОНИЧЕН ТОВАР ПО НАПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗУВАТЕЛНАТА
 Димитър Лолов

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ПО ЕВРОКОД С ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ PSCAD И DESIGN EXPERT   Неделчо Ганчовски

ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СОБСТВЕНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ НА ГРЕДИ С ПУКНАТИНИ    
Димитрина Киндова, Коста Младенов

EVALUATION OF THE CONDITION OF EXISTING BUILDINGS WITH MASONRY BEARING STRUCTURES  
Dimitar Stefanov

BEHAVIOR OF SANDWICH ELEMENTS WITH FOAM CORES  
 Nicolae Țăranu, Cristina Vlădoiu, Iuliana Dupir

NUMERICAL METHOD FOR THE HOMOGENIZATION OF MICROSTRUCTURAL MATERIALS    
Anguel Baltov, Ana Yanakieva, Nikola Nikolov

ПОВЕДЕНИЕ НА СВЪРЗВАЩИ ПЛОЧИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНО НЕПРЕКЪСНАТИ ВРЪХНИ КОНСТРУКЦИИ НА МОСТОВЕ ИЗСЛЕДАВАНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОКОД 2  
Чавдар Георгиев

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПТИМАЛНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ, ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЦЕНТРИЧЕН НАТИСК ПО ЕВРОКОД 2 - ЧАСТ I  
Владимир Янчев, Константин Русев

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПТИМАЛНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ, ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЦЕНТРИЧЕН НАТИСК ПО ЕВРОКОД 2 - ЧАСТ II    
Владимир Янчев, Константин Русев

DETERMINATION OF RADIATION DAMPING FOR MULTISTOREY BUILDINGS: I. THEORETICAL BASE OF PROBLEM SOLUTION     
Стефан Тасев

DETERMINATION OF RADIATION DAMPING FOR MULTISTOREY BUILDINGS: II.APPLICATION    
Стефан Тасев

ВЛИЯНИЕ НА ОСОВАТА СИЛА ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ ВЪРХУ ФОРМАТА НА ДИАГРАМА „НАПРЕЧНА СИЛА – ОГЪВАЩ МОМЕНТ”     
Константин Русев, Владимр Янчев

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТТА НА СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ ЧРЕЗ ОПРОСТЕНИЯ ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЗОНОВ МЕТОД НА БДС EN 1992-1-2:2005    
Борянка Захариева-Георгиева, Христиан Нешев

ПРАКТИЧЕСКИ НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦАТА НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ ПО БДС EN 1992-1-2    
Христиан Нешев

"ENERGY DISSIPATIVE COLUMNS" - AN INNOVATIVE ANTI-SEISMIC PROTECTION SYSTEM    
Vasile-Mircea Venghiac, Mihai Budescu, Daniela Oanea (Fediuc)

SEISMIC ANALYSIS OF BURIED TANKS AND ATTACHED PIPES    
Antoaneta Kaneva, Dimitar Stefanov, Mihaela Kouteva-Guentcheva

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОВАРНИ ПЛОЩИ НА СТОМАНОБЕТОННИ ВЕРТИКАЛНИ НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ    
Станислав Цветков

ЕДИН ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНАТА УЯЗВИМОСТ НА УЧИЛИЩНА СГРАДА СЪС СТОМАНОБЕТОННА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ    
Станислав Рачев

СЕИЗМИЧНО УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ СЪС СТОМАНОБЕТОННА НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ ЧРЕЗ ВГРАЖДАНЕ НА BRB – ДИСИПАТИВНИ ДИАГОНАЛИ, ОСИГУРЕНИ СРЕЩУ ИЗКЪЛЧВАНЕ    
Станислав Рачев

THE EXAMINATION OF THE SHEAR CONNECTION BETWEEN THE PREFABRICATED ELEMENT AND THE ADDITIONAL LAYER OF THE CONCRETE    
Grzegorz Gremza

THE ANALYSIS OF THE RESISTANCE AND STIFFNESS OF THE STEEL-CONCRETE COMPOSITE COLUMN WITH THE CONVERGENT CROSS-SECTION.    
Grzegorz Gremza

TRUSS MODEL OF A STEEL PLATE GIRDER    
Lesław Niewiadomski

IMMINENT FAILURE CONDITION OF HIGH NOISE BARRIER    
Lesław Niewiadomski, Szymon Swierczyna, Walter Wuwer

ВЛИЯНИЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА КРАЙНИТЕ УСИЛЕНИ ЗОНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА ДУКТИЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ ЗА ОГЪВАЩ МОМЕНТ, ОСОВА И СРЯЗВАЩА СИЛА СПОРЕД БДС EN 1992-1-1 И БДС EN 1998-1    
Никола Бажлеков, Станислав Рачев

УСТОЙЧИВО ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ    
Марина Трайкова, Таня Чардакова

МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИОННИ ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ.    
Петко Стоянов

CONCENTRATION OF THE NORMAL STRESSES IN THE ADHERENDS OF ADHESIVELY-BONDED DOUBLE LAP STEEL JOINTS DUE TO REDUCING THE WIDTH OF THE BONDED AREA    
Samer Sahellie, Hartmut Pasternak

FINITE ELEMENT MODELS FOR THE ASSESSMENT OF THE GLOBAL CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE FRAME STRUCTURES WITH INFILL MASONRY    
Tanya Chardakova

ACCIDENTAL ECCENTRICITY INFLUENCE OVER LOAD EFFECTS IN VERTICAL STRUCTURAL MEMBERS    Svetlozar Sirakov, Radoslav Kunchev

SOME SPECIAL FEATURES IN BUILDING STRUCTURES CALCULATION UNDER HORIZONTAL LOADS WITH FEM BASED SOFTWARE PRODUCTS  
Emil Mutashov

ПОВЕДЕНИЕ НА КОМБИНИРАНИ КОНСТРУКЦИИ ОТ ТИПА СРПСС ПРИ СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ НА ЕС 8 ЗА ТЯХНОТО ПРОЕКТИРАНЕ,     
Петър Георгиев, Лазар Георгиев, Венцислав Тепелиев, Иван Петев

ПОВЕДЕНИЕ НА ДЮБЕЛНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ В СТОМАНЕНИ РАМКИ С ПЪЛНЕЖНИ СТОМАНОБЕТОННИ СТЕНИ,  
Петър Георгиев, Симеон Бояджиев, Николай Николов, Елена Пенчева, Лъчезар Димитров

ВЪРХУ НЯКОИ КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ПУКНАТИНИ В БЕТОНА    
Илиана Стойнова, Радан Иванов, Константин Казаков

ОЦЕНКА НА МАКРОМОДЕЛИ НА ЗИДАРИИ, ОБРАМЧЕНИ СЪС СТОМАНОБЕТОННИ РАМКИ.    
Велян Петков, Дончо Партов

CATASTROPHIC CONSEQUENCES OF HAIYAN TYPHOON IN THE PHILIPPINES    
Stefan Conić, Biljana Mladenović, Slavko Zdravković, Milovan Stanojev

THE ESSENCE OF PHILOSOPHY OF ASEISMIC DESIGNING    
Slavko Zdravković, Novica Tončev, Tomislav Igić, Marina Mijalković

ФОРМУЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМИТЕ НА РАЗГЪВКИТЕ НА ПРАВ И НАЛКОНЕН ЦИЛИНДЪР, ПРЕСЕЧЕН С РАВНИНА ИЛИ ПРОНИКНАТ ОТ РЪБЕСТО ТЯЛО  
 Антон Гороломов

REPAIR, STRENGTHENING AND DESIGN SAFETY CRITERIA IN SEISMIC DESIGNING  
Stefan Conić, Slavko Zdravković, Dragan Zlatkov, Sandra Šaković

CALCULATION OF LOAD EFFECTS IN A BRIDGE SUPERSTRUCTURE UNDER DIFFERENT LOAD MODELS    
Lazar Vasilev

ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЕРТИКАЛНИ ВРЪЗКИ С НЕЦЕНТРИЧНО-ВКЛЮЧЕНИ ДИАГОНАЛИ (СИСТЕМА EBF) ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ    
Ангел Ашиков

АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ОТ СИСТЕМАТА EBF ПРИ НЕОТДАВНАШНИТЕ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ В НОВА ЗЕЛАНДИЯ    
Ангел Ашиков, Христо Стефанов, Александра Сандова, Борислав Белев

FATIGUE BEHAVIOR OF ADHESIVELY BONDED STRUCTURAL ELEMENTS     
Nenad Stojković, Hartmut Pasternak

СЪСТОЯНИЕ НА ОПТИМИЗАЦИЯТА НА СТОМАНЕНИ ГРЕДИ.    
Петко Стоянов

THE INFLUENCE OF ROMANESQUE STRUCTURAL ELEMENTS OVER THE DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE "CASE OF STUDY ROMANESQUE CHURCH IN ROMANIA"   
Anamaria Boca, Daniela Mihaiela Boca

SEISMIC HAZARD AS A NATURAL PHENOMENON    
Predrag Petronijević, Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Srđan Živković

DETERMINATION OF FREQUENCIES OF CONTINUOUS BEAMS USING GALERKIN METHOD    
Predrag Petronijević, Slavko Zdravković, Mirza Hadzimujović, Sandra Šakovic

ИЗСЛЕДВАНЕ РАВНОВЕСИЕТО НА СИСТЕМА ОТ ДВЕ ТЕЛА В РАВНИНАТА С MATHCAD    
Асен Стоянов

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАВНОВЕСИЕТО НА ПРОСТРАНСТВЕНА СИСТЕМА СИЛИ ПОСРЕДСТВОМ MATHCAD    
Асен Стоянов

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА "ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ"    
Ивайло Николов, Радан Иванов

NUMERICAL ANALYSIS OF A SINGLE LAP BOLTED CONNECTION FOR PULTRUDED COMPOSITE PLATES    
Sergiu Popoaei, Nicolae Ţăranu, Paul Ciobanu, Sebastian George Maxineasa, Vlad Lupăşteanu

STRUCTURAL RESPONSE OF A REINFORCED CONCRETE BEAM STRENGTHENED IN FLEXURE WITH EXTERNALLY BONDED REINFORCEMENT FIBRE REINFORCED POLYMER REINFORCEMENT    
Paul Ciobanu, Nicolae Ţăranu, Sergiu Popoaei, Vlad Lupăşteanu, Sebastian George Maxineasa

PROBLEM OF STRAIN MECHANISM OF HEADER PLATE CONNECTIONS    
Milan Pilgr, Jindrich Melcher

THE CALVINIST CHURCH IN BORŞA. CASE STUDY OF A TRANSYLVANIAN ECLECTIC ROOF STRUCTURE    
Adrian Tudoreanu-Crişan

PLASTIC STABILITY OF AXIALLY COMPRESSED CLAMPED STEPPED BAR    
Ivan Vaisilov

VIBRATION OF CIRCULAR PLATES ON ELASTIC FUNDATION WITH IN- PLANE LOADING    
Ivan Vaisilov

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ СТОМАНОБЕТОННИ СЕЧЕНИЯ ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ ПО EUROCODE 2 С ПОМОЩТА MATHCAD    
Любен Любенов, Ясен Михайлов

ОСНОВНИ ТЕОРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ШИРОЧИНАТА И РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ПУКНАТИНИТЕ.    
Тотю Даалов, Димо Кисов, Иван Иванчев

КОНТРОЛ НА ПУКНАТИНИТЕ ПРИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ СПОРЕД РАЗЛИЧНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ.    
Димо Кисов, Тотю Даалов, Иван Иванчев

ОБСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БЕЗГРЕДОВА СТОМАНОБЕТОННА СГРАДА    
Красимир Бошнаков, П. Христов

ОЦЕНКА НА ПОВЕДЕНИЕТО И НАСОКИ ЗА УСИЛВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА БЕЗГРЕДОВА СТОМАНОБЕТОННА СГРАДА ЗА ЗЕМЕТРЪСНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ    
Красимир Бошнаков, Борислав Белев, Гергана Моллова

CALCULATION OF FLOOR RESPONSE SPECTRA. CASE STUDY FOR MAIN EQIUPMENT OF A 35 MW STEAM TURBINE  
Stoyan Andreev

INNOVATIVE SYSTEM FOR THE BUILDING PROTECTION FROM EARTHQUAKE EFFECTS    
Slavko Zdravković, Danilo Ristić, Petar Mitković, Dragan Zlatkov

SEISMIC RISK MANAGEMENT    
Nikola Romić, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Marija Spasojević-Šurdilović

LATERAL TORSIONAL BUCKLING OF ECCENTRICALLY LOADED BEAMS WITH WEB HOLES - FINITE ELEMENT ANALYSIS  
Martin Horacek, Jindrich Melcher

APPLICATION OF VARIATIONAL METHOD IN STRUCTURAL DYNAMICS    
Dragana Turnić, Dragoslav Stojic, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović

CAUSES AND LOCATIONS OF EARTHQUAKE EVENTS    
Dragana Turnić, Slavko Zdravković, Jelena Savić, Miloš Asenov

MODEL OF A PLATE ON ELASTIC FOUNDATION BASED ON THE DEFORMATION PROPERTIES PF THE WINKLER'S FOUNDATION AND THE ELASTIC HALF-SPACE    
Milko Miloshev, Konstantin Kazakov

CALIBRATION OF NUMERICAL MODELS FOR NON-LINEAR DYNAMIC ANALYSIS WITH TEST DATA. CASE STUDY OF AN RC BRIDGE PIER    
Stoyan Andreev

AN APPLICATION OF GENERATING ARTIFICIAL EARTHQUAKE ACCELEROGRAMS MATCHED TO THE 22, MAY, 2012 EARTHQUAKE (WESTERN BULGARIA)     
Ivanka Paskaleva, Radan Ivanov

АНАЛИЗ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА "СТАТУЯТА НА СВОБОДАТА" В НЮ ЙОРК.     
Тодор Георгиев, Албена Джуджева

SPECTRAL PROPERTIES OF CIVIL ENGINEERING AND TRANSPORT ENGINEERING STRUCTURES    
Anastas Ivanov, Philip Philipoff

MATHEMATICAL MODELLING AND SIMULATION OF LARGE SCALE BRIDGES    
Anastas Ivanov, Philip Philipoff

DYNAMIC BEHAVIOUR OF CIVIL ENGINEERING AND TRANSPORT ENGINEERING STRUCTURES UNDER TEMPERATURE LOADING     
Lyuben Elenkov, Detelina Ignatova, Vesselina Dalgacheva

DYNAMIC MODELLING AND SIMULATION OF LARGE SCALE BRIDGES UNDER TEMPERATURE LOADING   
Lyuben Elenkov, Detelina Ignatova, Vesselina Dalgacheva

TARGET AND ACTUAL CAPACITY SPECTRA: A COMPARABLE ANALYSIS TO VERIFY THE NEED FOR SEISMIC STRENGTHENING    
Zdravko Bonev, Stanislav Dospevski

3D ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ „ОГЪВАНЕ-НАТИСК-СРЯЗВАНЕ” НА ОБЛАСТИ ОТ КРЪГЛИ СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ БЕЗ НОРМАЛНИ ПУКНАТИНИ    
Димитър Димитров, Константин Велинов

TAKING INTO ACCOUNT THE CONTRIBUTION OF LONG PERIOD COMPONENT OF THE GROUND MOTION ON SEISMIC ACTION EFFECTS IN STRUCTURES    
Zdravko Bonev, Stanislav Dospevski

ТАНГЕНЦИАЛНИ НАПРЕЖЕНИЯ ПРИ ОБЛАСТИ ОТ КРЪГЛИ И ПРЪСТЕНОВИДНИ СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ БЕЗ НОРМАЛНИ ПУКНАТИНИ С ОТЧИТАНЕ НА НАДЛЪЖНАТА АРМИРОВКА    
Димитър Димитров, Константин Велинов

SEISMIC INTERACTION (POUNDING) BETWEEN ADJACENT REINFORCED CONCRETE STRUCTURES STRENGTHENED BY CABLE-ELEMENTS: A NUMERICAL APPROACH     
Angelos Liolios, George Hatzigeorgiou, Konstantinos Chalioris, Asterios Liolios

THE SECOND ORDER EFFECTS IN THE STEEL ROD STRUCTURES    
Jan Zamorowski

THE MODELING OF THE NODE STIFFNESS IN THE ALTERNATELY LOADED CONSTRUCTIONS    
Jan Zamorowski

ЕДИН ПОДХОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА В РАЗНОМОДУЛНА КРЪГЛА ГРЕДА, ПОДЛОЖЕНА НА ЧИСТО ОГЪВАНЕ    
Виолета Трифонова-Генова

СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВЗРИВНОТО НАТОВАРВАНЕ ВЪРХУ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ    
Илиян Хутов

ИВИЧЕН ПЛОЧОВ КРАЕН ЕЛЕМЕНТ С ВЪТРЕШНА ВЪЗЛОВА ЛИНИЯ - ИЗВОД И ПРИЛОЖЕНИЕ    
Лилия Петрова

ИВИЧЕН ПЛОЧОВ ЕЛЕМЕНТ С ВЪТРЕШНА ВЪЗЛОВА ЛИНИЯ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ЛИНИЯ ТОВАРИ    
Лилия Петрова

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМБИНИРАНИ КОЛОНИ СЪС ЗАПЪЛНЕНО С БЕТОН ЗАТВОРЕНО СТОМАНЕНО СЕЧЕНИЕ ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЦЕНТРИЧЕН НАТИСК СЪГЛАСНО АМЕРИКАНСКИЯ СТАНДАРТ ЗА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ANSI/AISC 360-10    
Цанко Колев

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМБИНИРАНИ КОЛОНИ С ВБЕТОНИРАНО СТОМАНЕНО СЕЧЕНИЕ ПОДЛОЖЕНИ НА НЕЦЕНТРИЧЕН НАТИСК СЪГЛАСНО АМЕРИКАНСКИЯ СТАНДАРТ ЗА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ ANSI/AISC 360-10    
Борянка Захариева-Георгиева, Цанко Колев

ОЦЕНКА НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА НАБИВНИТЕ СТЪЛБЧЕТА ОТ ПЪТНА ПРЕДПАЗНА СИСТЕМА    
Мирона Миронова, Петър Господинов

SUPPORTED LOUVRE PLATES ON UNILATERAL ELASTIC SUBGRADES     
Zora Mistrikova

ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER SIMULATION AT BLWT STU TUNNEL    
Olga Hubová, Peter Lobotka

ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТТА НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ ПО БДС EN 1992-1-2    
Борянка Захариева-Георгиева

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНКА НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТТА НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ПО БДС EN 1992-1-2  
Борянка Захариева-Георгиева

РЕБРЕСТИ И КАСЕТИРАНИ СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С БЛОКЧЕТА ТИП YTONG     
Георги Георгиев

УСИЛВАНЕ НА КЪСИ УЧАСТЪЦИ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ С FRP МАТЕРИАЛИ    
Георги Георгиев

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕГРАЛНО-ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ТЕОРИИ В МЕХАНИКА НА МУЛДАТА І    
Михаил Вълков

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕГРАЛНО-ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ТЕОРИИ В МЕХАНИКА НА МУЛДАТА ІІ    
Михаил Вълков

ЪГЛОВО ЛЪКАТУШЕНЕ НА КОЛООС    
Петър Греков

EUROCODE 2 PROVISION AGAINST AMERICAN STANDARDS ( ACI 209R-92 AND GARDNER&LOCKMAN MODELS ) IN CREEP ANALYSIS OF COMPOSITE STEEL-CONCRETE SECTION     
Doncho Partov, Vesselin Kantchev

DESIGN PECULIARITIES OF SOME DETAILS USED IN THE BACKANCHORS FOR TUNNEL BORING MACHINE, FOR EXCAVATED OF METRO TUNNELS IN SOFIA     
Doncho Partov, Radan Ivanov, Milen Petkov

BEHAVIOUR OF MASONRY VAULTED CHURCHES. THE INFLUENCE OF THE RIGID DIAPHRAGM EFFECT     
Lucian Soveja, Ionel Gosav

VIBRATION CONTROL OF CARBON BRIDGES    
Alexander Tesar

EFFECT OF A FLEXURAL RIGIDITY ON THE LOAD-DISPLACEMENT PATH OF VON MISSES TRUSS    
Martin Psotny, Jozef Havran

EFFECT OF IN-PLANE DISPLACEMENTS ON THE LOAD-DISPLACEMENT PATH OF VON MISSES TRUSS    
Martin Psotny, Jozef Havran

THE DEFECT ANALYSIS OF A REINFORCED CONCRETE TURBO MACHINERY SUPPORT IN A HEATING PLANT OLOMOUC  
Daniel Lemak, Roman Koiš, Veronika Přivřelová

DETERMINATION OF THE WIND PRESSURE COEFFICIENTS USING CFD METHOD    
Ivana Olekšáková, Olga Hubová

INVESTIGATIONS OF THE STRUCTURAL BEHAVIOUR OF STEEL COLUMN BASE CONNECTIONS – EXPERIMENTAL APPROACH    
Silviu Cristian Melenciuc, Vlad Munteanu, Victoria Elena Roşca, Elena Axinte, Elena Carmen Teleman, Mihai Budescu

INVESTIGATIONS OF THE STRUCTURAL BEHAVIOUR OF STEEL COLUMN BASE CONNECTIONS – NUMERICAL MODELING APPROACH    
Silviu Cristian Melenciuc, Vlad Munteanu, Victoria Elena Roşca, Elena Axinte, Elena Carmen Teleman, Georgeta Băetu

THE EFFECT OF CREEP OF CONCRETE ON THE INITIAL DEFORMABILITY OF AN IN-FULL-CONNECTION BENT STEEL-CONCRETE COMPOSITE BEAM (PRIMARY CREEP)    
Abdelaziz Souici, M. Tehami, N. Rahal, M. Said Bekkouche, J.F. Berthet

REINFORCED CONCRETE CYLINDRICAL TANKS – NUMERICAL MODELING OF FLUID ELEMENTS    
Norbert Jendželovský, Ľubomír Baláž

ROBUSTNESS OF RC AND PC BRIDGE STRUCTURES UNDER THE CORROSION INGRESSION    
Radomir Folić, Enis Sadović

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHOD FOR DETERMINATION LATERAL LOAD CAPACITY OF PILES FOUNDATION  
Radomir Folić, Boris Folić, Đorđe Lađinović

VIBRATION CONTROL OF A CLASSICAL MASS-SPRING-DASHPOT SYSTEM    
Cristian Pastia, Septimiu-George Luca

SEISMIC RESPONSE OF SINGLE DEGREE OF FREEDOM STRUCTURAL SYSTEMS WITH PASSIVE FLUID DAMPERS  
Septimiu-George Luca, Cristian Pastia

ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАДИАЛНИТЕ ПРЕМЕСТВАНИЯ В ОКОЛНОСТТА НА КРЪГЛА ИЗРАБОТКА    
Виолета Трифонова – Генова

COMBINED MECHANISMS OF COLLAPSE OF DISCRETE SINGLE-LAYER SPHERICAL DOMES    
Anita Handruleva, Vladimir Matuski, Konstantin Kazakov

LOSS OF STABILITY AND MECHANISMS OF DESTRUCTION FOR SPATIAL STRUCTURES    
Vladimir Matuski, Anita Handruleva, Konstantin Kazakov

SEISMIC PERFORMANCE OF EXISTING BUILDING STRUCTURES IN THE TERRITORRY OF KARPOSH MUNICIPALITY, SKOPJE    
Golubka Necevska-Cvetanovska, Roberta Apostolska, Veronika Sendova, Marija Vitanova, Julijana Bojadjieva

RAPID SCORING TECHNIQUE OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS    
I. Engin Bal, F. Gulten Gulay, Semih S. Tezcan

TWELVE GOLDEN RULES of EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN    
Semih S. Tezcan

СЕИЗМИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА НЕЦЕНТРИЧНО ВКЛЮЧЕНИ ВРЪЗКИ И ОТСЛАБЕНО СЕЧЕНИЕ    
Иван Гешанов

MODELING THE BEHAVIOR OF COMPOSITE PANELS CRACKED    
Houda Beghdad, Nacer Rahal, Mohamed Tehami, Abdelaziz Souici

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ЗАЩИТЕНИ СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ПОЖАРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Владимир Яков

СИЛНИТЕ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ – ЦИКЛИЧНОСТ ИЛИ НЕ?
Рангел Гюров

VIBRATION AND RESIDUAL STRESSES
Ľuboš Šnirc, Ján Ravinger

STABILITY OF THERMO-STEEL PANELS
Eirini Papadimitriou, Ľuboš Šnirc, Ján Ravinger

III. Geodesy. Geotechnical Engineering. Road & Railway Engineering. Tunnelling. Hydraulic Engineering.
III. Геодезия. Геотехника. Транспортно, тунелно и хидротехническо строителство.

MONITORING OF PAVEMENT SURFACE AND LAYERS CONDITION BASED ON UNDISRUPTIVE SURVEY METHODS    
Martin Slabej, Michal Grinč, Ľuboš Remek

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЕКТНИ РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ДЪЖДОПРИЕМНИ ОТТОЦИ В ПРОЕКТИТЕ ЗА ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ    
Тодор Костадинов, Емилия Илиева

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМНАТА КОРА В РАЙОНА НА ЦЕНТРАЛНА ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ОТ GPS ДАННИ;    
Николай Димитров

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНОГЕННИ ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМНАТА КОРА В РАЙОНА НА МИРОВСКОТО СОЛНО НАХОДИЩЕ;  
Николай Димитров

ДЕФОРМАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЛИНИ ОТ СОФИЙСКОТО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ С МЕТОД НА РЕЗОНАНТНА КОЛОНА    
Николай Керенчев

АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЧВЕНИ ОТКОСИ    
Николай Керенчев, Лена Михова

ПАРАМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА ГРЕДА НА ЕЛАСТИЧНА ОСНОВА    
Любен Любенов

ВЛИЯНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВИНКЛЕРОВАТА КОНСТАНТА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПЛОЧА ВЪРХУ ЕЛАСТИЧНА ОСНОВА    
Любен Любенов

COMPARISON OF COLUMN FOOTINGS PUNCHING RESULTS OBTAINED BY CALCULATION ACCORDING TO THE REGULATIONS AND THE RESULTS OBTAINED IN THE EXPERIMENT     
Zoran Bonić, Verka Prolović, Nebojša Davidović, Nikola Romić, Elefterija Zlatanović

PARAMETERS AND METHODS FOR DEFINING OF DYNAMIC SOIL BEHAVIOUR    
Nikola Romić, Aleksandar Šutanovac, Slavko Zdravković, Nebojša Davidovic

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF USING BETONBLOK ELEMENTS IN ROAD CONSTRUCTION   
Zoran Bonić, Nebojša Davidović,Verka Prolović, Nikola Romić, Elefterija Zlatanović

THEORETICAL SOLUTION OF THE FOUNDATION SLAB SETTLEMENT USING FINITE DIFFERENCES METHOD    
Verka Prolović, Slavko Zdravković, Marina Mijalković, Dragoslav Stojic

IMPORTANCE OF THE INTEGRAL BEHAVIOR OF THE SOIL-FOUNDATIONS-STRUCTURE SYSTEM    
Verka Prolović, Slavko Zdravković, Tomislav Igic, Zoran Bonić

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА МЕХАНИЗИРАНО ПОЛАГАНЕ НА ГОРНО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ В БЪЛГАРИЯ    
Нина Постолова, Веселина Желязкова

ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗОНАТА НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ БЛИЗКИТЕ СГРАДИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА МЕТРОТО    
Йордан Велинов, Офелия Лазова

ИЗСЛЕДВАНЕ ДЕФОРМАЦИИТЕ В МЕТРОТО И ТЕРЕНА ОКОЛО НЕГО    
Йордан Велинов, Офелия Лазова

ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ ЗА ПЪТЕН МОСТ НАД РЕКА ЛИТАНИ, ЛИВАН В УЧАСТЪК С НАЛИЧИЕ НА СЪДЕЙСТВАЩА ЗЕМНА ОСНОВА ПОД МОСТОВАТА ПЛОЧА    
Лена Михова

CONSTITUTIVE MODELS FOR SETTLEMENT ANALYSIS OF SOFT SALT-AFFECTED GROUND    
Lena Mihova, N. N. Truc

INFLUENCE OF CREEP ON DEFLECTION OF BEAM RESTED ON A UNILATERAL ELASTIC FOUNDATION    
Zora Mistrikova

ГРАВИМЕТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ В СОФИЙСКИЯ РАЙОН    
Ценко Ценков, Емил Михайлов, Димитър Димитров

COUPLED APPROACH IN SIMULATION OF SOIL CONSOLIDATION    
Kemal Edip, Mihail Garevski, Vlatko Sesov, J. Bojadjieva, Igor Gjorgiev

ПРОБЛЕМНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ВАРИАНТИ В УЧАСТЪКА КАРНОБАТ – ЛОЗАРЕВО    
Стойо Тодоров

INTERACTION BETWEEN A BENDED PILE AND THE LAYERED SUBSOIL    
Norbert Jendželovský, Ľubomír Prekop

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ ХАРЕКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЧВИ С РЕЗОНАНТНА КОЛОНА    
Христина Заякова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА АРМИРАН ПЯСЪК КАТО ОСНОВА ЗА ИВИЧНИ ФУНДАМЕНТИ    
Елвина Стойнова, Лена Михова, Таньо Танев

ПРИНЦИПНО УСТРОЙСТВО НА ДИНАМИЧЕН ТРИАКСИАЛЕН АПАРАТ  
Христина Заякова

ASSESSMENT OF LIQUEFACTION POTENTIAL BY IN-SITU METHODS AND LABORATORY EXPERIMENTS
Julijana Bojadjieva, Vlatko Sesov, Kemal Edip

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕСТАЦИОНАРНИТЕ РЕЖИМИ НА МВЕЦ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ДЮКЕР“ ПАВЛИКЕНИ“    
Ангел Захариев

РЕШЕНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ГНК ЛЕСИЧЕВО-СТРЯМА ПРИ С. ЧЕРНОГОРОВО    
Ангел Захариев

RISK MANAGEMENT OF ELESHNITSA LANDSLIDE: A CASE STUDY
Milen Kadiyski, Stoyan Sarov, Georgi Frangov, Vladislav Kostov-Kytin, Svetla Sarova, Luba Macheva, Ventseslav Stoyanov, Vilma Petkova

СЪСТОЯНИЕ НА МИКРОЯЗОВИРНА СТЕНА НА ЯЗОВИР СМИЛЕЦ, ОБЩИНА СТРЕЛЧА
Биляна Костова, Ралица Берберова

СВЛАЧИЩНИ ПРОЦЕСИ И НАВОДНЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ - АНАЛИЗ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДАННИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Биляна Костова, Ралица Берберова

IV. Building Materials. Technology, Management and Economics of Construction. Construction Law.
IV. Строителни материали. Технология, организация и икономика на строителството. Строително право.

HEAT AND RADIATION INFLUENCE ON GRANITE-GALENA CONCRETE FOR NUCLEAR SHIELDING APPLICATIONS  
Mohamed A. Safan, Walid Khalil, Amro Fathalla

THE SHEAR MODULUS OF ELASTOMERS USED IN BASE ISOLATION    
Daniela Oanea (Fediuc), Mihai Budescu, Vasile-Mircea Venghiac, Maria Solonaru

LAMINA FAILURE THEORIES OF THE UNIDIRECTIONAL REINFORCED FRP COMPOSITES    
Vlad Lupăşteanu, Nikolae Ţăranu, Sebastian George Maxineasa, Paul Ciobanu, Sergiu Popoaei

PARTICULARITIES OF LAMINATED COMPOSITES OPTIMIZATION    
Andrei Axinte, Liliana Bejan, Nicolae Taranu, Victoria Rosca

ON-SITE MEASUREMENT OF INDIRECT STRENGTH IN TENSION OF HISTORICAL BUILDING MATERIALS    
Štěpán Major, Ivan Jandejsek, Daniel Vavřík, Jaroslav Valach

INFLUENCE OF FIBER REINFORCEMENT ON IMPACT RESISTANCE OF ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE    Emanuela Manolova, Roumiana Zaharieva

NON-DESTRUCTIVE TECHNIQUES IN MECHANICAL CHARACTERIZATION OF MASONRY HISTORICAL BUILDINGS    
Lucian Soveja, Ionel Gosav

COMPRESSIVE STRENGTH OF SELF–COMPACTING CONCRETE WITH DIFFERENT MINERAL FILLERS AND COARSE RECYCLED AGGREGATE    
Iva Despotović

COMPRESSIVE STRENGTH AND ACID RESISTANCE OF LIMESTONE AND SILICA FUME MORTARS    
Yassine Senhadji, Ahmed Soufiane Benosman

PHOTOVOLTAIC WATER MANAGEMENT    
Vesna Trifunović-Dragišić

HYGROTHERMAL BEHAVIOUR OF UNIDIRECTIONAL FIBRE REINFORCED COMPOSITES    
Nicolae Taranu, Ruxandra Oltean, Ciprian Cozmanciuc

AIR QUALITY IN R. MACEDONIA DEPENDING ON PRESENCE OF SULFUR DIOXIDE    
Biserka Dimiskovska, Dragi Dojcinovski, Vesela Radovic

HIGH-PERFORMANCE NANO-TECHNOLOGICALLY MADE MATERIALS AND THE EFFECTS OF USING THEM IN THE BUILDING FIELD    
Bogdan Ungureanu, Victoria Cotorobai, Cristina Vlădoiu, Ioan-Cristian Cotorobai

COMPLEX SYSTEMS FOR CAPTURE / TRANSPORT / CONVERSION AND UTILIZATION OF SOLAR RADIATION IN BUILDINGS    
Victoria Cotorobai, Sebastian Hudişteanu

THE MANAGEMENT OF THERMAL – ACOUSTIC FEATURES IN THE EXECUTION OF HIGH-PERFORMANCE MATERIALS AND EQUIPMENTS FOR BUILDINGS    
Victoria Cotorobai, Ioan-Cristian Cotorobai, Marina Verdeş

ПОДОБРЯВАНЕ ДИНАМИЧНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА БЕТОНИ ПОДЛОЖЕНИ НА УДАРНИ И ВЗРИВНИ НАТОВАРВАНИЯ   
Милена Мидева-Димитрова, Теодор Рошавелов

РЕОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА НА ГРУБОДИСПЕРСНИ СУСПЕНЗИИ    
Венцеслав Стоянов

КРИСТАЛООБРАЗУВАНЕ В БЕЛИ САМОУПЛЪТНЯВАЩИ СЕ РАЗТВОРИ    
Венцеслав Стоянов, Вилма Петкова, Биляна Костова

РОЛЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В СЕКТОР “ПЪТИЩА”    
Веселина Желязкова, Нели Банишка

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА РАЗКЪСВАНЕ НА ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ КОМБИНИРАНИ СИТЕМИ (ETICS) НА ОСНОВАТА НА ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН    
Александър Алексиев, Албена Йорданова, Лъчезар Хрисчев

ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОФРАЖИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С БДС EN 1995 „ЕВРОКОД 5”    
Гергана Параскова, Златимира Мишева, Лъчезар Хрисчев, Венцислав Йорданов

ТЕХНОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАПОРНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ    
Георги Иванов, Борис Николов

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАПОРНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ    
Георги Иванов, Борис Николов

СРАВНИТЕЛЕН ЗЪРНОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ЦИМЕНТ-СЪДЪРЖАЩИ САМОУПЛЪТНЯВАЩИ СЕ СЪСТАВИ  
Магдалена Иванова, Мирона Миронова, Валерий Найденов

ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ БАМБУК    
Ивелина Георгиева

АДХЕЗИОННА ЯКОСТ НА ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ НАНЕСЕНИ ВЪРХУ ДЪРВЕСИНА ОТ БЯЛ БОР    
Димитър Ангелски, Панайот Панайотов

АДХЕЗИЯ НА ПИГМЕНТИРАНИ ЗАЩИТНО ДЕКОРАТИВНИ ПОКРИТИЯ КЪМ ОБЛИЦОВЪЧНИ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПДВ     
Панайот Панайотов, Димитър Ангелски, Румяна Бонова

ВИДОВЕ ПРЕВРЪЗКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ С БЛОКОВЕ С ОТВОРИ ОТ АВТОКЛАВЕН КЛЕТЪЧЕН БЕТОН    
Евгения Богданова, Иван Павлов

АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИЧНАТА ЯКИСТ НА НАТИСК ПРИ ЗИДАРИИ, ИЗПЪЛНЕНИ С БЛОКОВЕ ОТ АВТОКЛАВЕН КЛЕТЪЧЕН БЕТОН И РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ РАЗТВОРИ    
Евгения Богданова, Тодор Бараков

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБНОВЯВАНЕТО НА ПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ    
Лъчезар Хрисчев, Добрин Сотиров, Венцислав Стоянов

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПА ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ     
Веселина Желязкова, Диньо Динев

ВЛИЯНИЕ НА ПРЕГРАДИ ОТ РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ ВЪРХУ ПОРАЗЯВАЩОТО ДЕЙСТВИЕ НА САМОДЕЛНИ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ    
Тодор Антов, Илиян Хутов

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ПАРАМЕТРИТЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА   
Веселина Желязкова, Диньо Динев

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРВЕНИ КЪЩИ  
Георги Ангелов, Офелия Лазова-Велинова

ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ФУНДАМЕНТИ НА СГРАДИТЕ    
Владимир Савйовский, Артем Савйовский, Татяна Сухорукова

ВЛИЯНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА АЛКАЛНИЯ АКТИВАТОР ПРИ ГЕОПОЛИМЕРИ НА БАЗА ЕСТЕСТВЕН ЗЕОЛИТ  
Александър Николов, Иван Ростовски

ГЕОПОЛИМЕРИ НА ОСНОВА ЕСТЕСТВЕН ЗЕОЛИТ МОДИФИЦИРАНИ С ПОЛИМЕРИ    
Александър Николов, Иван Ростовски, Валерий Найденов

СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРЕДУЦИРАЩИ ДОБАВКИ ЗА ЦИМЕНТОВИ БЕТОНИ И РАЗТВОРИ    
Валерий Найденов, Иван Ростовски

ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ САМОУПЛЪТНЯВАЩИ СЕ ЗАМОНОЛИТВАЩИ СЪСТАВИ С КОМПЕНСИРАНО СЪСЪХВАНЕ  
Валерий Найденов, Иван Ростовски, Румен Кръстев

ЕЛЕКТРОПРОВОДИМИ КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА – ПИЛОТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ    
Валерий Найденов, Иван Ростовски, Константин Костов

ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ЦИМЕНТ-СЪДЪРЖАЩИ КОМПОЗИТИ С КОНТРОЛИРАНО СЪСЪХВАНЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ХИМИЧНИ ДОБАВКИ    
Валерий Найденов, Иван Ростовски

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВАТА ЗА ЗАПАСЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА    
Венцислав Стоянов, Наби Ибадов, Константин Тасов

ЛИДЕРСТВОТО В СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ИМ  
Георги Иванов, Владислава Гогова

МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА И МЕТОДИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И    
Георги Иванов, Владислава Гогова

ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТА НА ДИСПЕРСНАТА АРМИРОВКА ВЪРХУ УДАРНАТА ЖИЛАВОСТ НА СВЯБ     
Емануела Манолова, Румяна Захариева

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИТЕ НЕВРОННИ МРЕЖИ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ И ПРОГНОЗА В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И КОНСТРУКЦИИ    
Яна Кънчева, Румяна Захариева

УСТОЙЧИВОСТ НА СУПЕРВИСОКОЯКОСТНИ БЕТОНИ НА ДЕЙСТВИЕТО НА АГРЕСИВНА СРЕДА С ЦИКЛИЧЕН ХАРАКТЕР    
Богомил Петров, Камелия Йорданова

СРАВНЯВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МРАЗОУСТОЙЧИВОСТТА НА РАЗЛИЧНИ ПО ВИД СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА БАЛАСТОВИ ПРИЗМИ НА ЖП ЛИНИИ     
Боян Петров, Димитър Фотев

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ В СФЕРАТА НА КОНСЕРВАЦИЯТА И РЕСТАВРАЦИЯТА НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ. ПРОУЧВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО    
Фани Ончева, Димитър Бошнаков

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТРУКТУРНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОРИТЕ ПО РАЗМЕР ЗА ИТОНГ-440
Димитър Димитров, Златко Златев, Я.Руменов, Антони Бориславов, Антон Захариев

V. Sustainable Construction. Energy Efficiency. Net-zero Energy Building. Environmental Engineering and Environmental Security.
V. Устойчиво строителство. Енергийна ефективност. Нулево-енергийни сгради. Екоинженеринг и екологична сигурност.

ENVIRONMENTAL IMPACT OF A REINFORCED CONCRETE BEAM: A LCA CASE STUDY    
Sebastian George Maxineasa, Nicolae Taranu, Vlad Lupasteanu, Sergiu Popoaei, Paul Ciobanu

УСТОЙЧИВАТА АРХИТЕКТУРА В ПРАКТИКАТА – ГЛЕДНИ ТОЧКИ    
Пламен Петров

MINIMUM-INVASIVE ENERGY RETROFIT STRATEGIES FOR OWNER COMMUNITIES IN RESIDENTIAL BUILDINGS    
Georgi Georgiev, Martin Krus

СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ КАТО РЕСУРС: ЧАСТ ПЪРВА – ИЗИСКВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ    
Румяна Захариева

ЕКОЛОГИЧНО СТРОИТЕЛСТВО СЪС СЛАМЕНИ БАЛИ У НАС - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА    
Румяна Захариева, Борислав Белев

СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ КАТО РЕСУРС: ЧАСТ ВТОРА –ПРЕДИЗИВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРИЛОЖЕНИЕТО НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ У НАС    
Румяна Захариева

УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ    
Ячко Иванов, Венцеслав Стоянов

THE BUILDINGS OF WORSHIP IN ROMANIA. A “LIVING HISTORY” OF SUSTAINABLE TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION  
Victoria Cotorobai, Theodor Mateescu, Radu Andrei, Cristina Vlădoiu

SOLUTIONS FOR INCREASING THE ENERGY AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF THE EXISTING HOUSING BUILDINGS     
Victoria Cotorobai,  Vasilică Ciocan, Cristina Vlădoiu, Mihai Profire

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШУМОЗАЩИТНИТЕ СВОЙСТВА НА РАСТИТЕЛНИ ЕКРАНИ ПРОВЕДЕНО В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ  УСЛОВИЯ АКУСТИЧНА КАМЕРА    
Петя Радованова

NEXT GENERATION FOR ENERGETICALLY AND ECOLOGICAL SYSTEMS TO EXPLOIT SOLAR ENERGY STORED IN THE SOIL    
Victoria Cotorobai, Ioan-Cristian Cotorobai, Ionuţ-Cristian Brâncă

МЕХАНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА АЗОТНО-КИСЕЛИННО ТРЕТИРАНИ СМЕСИ ОТ БИОМАСА И ПТИЧИ ЕКСКРЕМЕНТИ  
Екатерина Серафимова, Венцеслав Стоянов, Йончо Пеловски, Вилма Петкова

СРАВНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
Ани Дойчинова, Биляна Костова

БИОЕНЕРГЕТИЧНИ И ПОЧВЕНО-ЕКОЛОГИЧНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА БИОГАЗ И БИОШЛАМ ПОЛУЧЕНИ В ПРОЦЕС НА  АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ)
Ботьо Захаринов, Миглена Пейчинова

АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ С ОРГАНИЧЕН ПРОИЗХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ.  АГРОХИМИЧЕСКА И ЕКОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА НА БИОШЛАМА
Ботьо Захаринов, Миглена Пейчинова

VI. Innovations in Education. E-Learning in Architecture and Engineering Education.
VI. Иновации в образованието. Електронно обучение в архитектурните и инженерните специалности.

НОВ ФИЛТЪР ЗА МНОГОЕЗИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА MOODLE    
Ваньо Георгиев

ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ В REVIT ARCHITECTURE 2014 ЗА АВТОМАТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ    
Ваньо Георгиев

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ДИЗАЙН    
Мирослава Петрова

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ФРАКТАЛНА ГЕОМЕТРИЯ В АРХИТЕКТУРНИЯТ ДИЗАЙН    
Ясен Михайлов, Любен Любенов, Борис Михайлов

КУЛТИВИРАНЕ, РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБЕМНОТО И ПРОСТРАНСТВЕНО МИСЛЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО АРХИТЕКТУРА    
Теменуга Бонева, Любомир Горчев

АСОЦИАТИВНОТО И КРЕАТИВНО МИСЛЕНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ И ДОБРАТА АРХИТЕКТУРНА ПРАКТИКА    
Любомир Горчев, Станина Христова

ПОСТИГАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ С ИЗОБРЕТАТЕЛСКА СТЪПКА ЧРЕЗ МЕТРИЧНО ПОДРЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЗНАЦИ    
Янко Александров

„ПЕДАГОГИКА В ОПАЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО” – МЕТОДИКА ЗА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ    
Валентина Върбанова, Благовеста Цоцова

ПОСТИГАНЕ НА ИНОВАЦИОННИ РЕШЕНИЯ С ИЗОБРЕТАТЕЛСКА СТЪПКА ЧРЕЗ ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩА ГЕОМЕТРИЯ НА ФОРМИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРИЗНАЦИ    
Янко Александров