14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Доклад

Пълният текст на доклада(ите) трябва да бъде подготвен и изпратен като файлове с разширение doc и pdf и не трябва да превишава шест страници, включително илюстрациите.

Докладите трябва да бъдат оформени съгласно изискванията посочени във файловете Template_VSU2014en.doc (за доклад, написан на български език) и Template_VSU2014bg.doc (за доклад, написан на английски език), които можете да изтеглите от тази страница. Препоръчваме да пишете доклада си в копие на този файл, за да се гарантира спазване на изискванията за форматиране и добрия вид на сборника доклади.

Пълният текст на докладите трябва да се качи на този сайт (ако сте се регистрирали през "Нова регистрация") или да се изпрати на Организационния комитет до 28 април 2014 г. на имейл адреси: conference_bg@vsu.bg (за кореспонденция на български език) и conference_en@vsu.bg (за кореспонденция на английски език). Доклади, получени след тази дата, няма да бъдат публикувани в Сборника с доклади.