14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

ВСУ

ВСУ “Любен Каравелов”
гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 02 8029 100, 02 8029 191
Факс: 02 8029 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg
Ректорат
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ректор на ВСУ
проф. д.а.н. арх. Борислав Янков Борисов
tel./fax
80 29 191
rector@vsu.bg
2Зам.-ректор
доц. д-р инж. Анита Костадинова Хандрулева
80 29 130zrectorn@vsu.bg
3Главен Счетоводител
Вероника Благоева Цветкова
80 29 140finansi@vsu.bg
4Главен Счетоводител
Красимира Стефанова Воденичарова
80 29 140finansi@vsu.bg
5Юрисконсулт
Красимира Стоянова Тончева
80 29 180ao_hr@vsu.bg
6Финансов контрольор
Васка Кирилова Николова
80 29 150fcont@vsu.bg
7Секретар
Десислава Венева Димитрова
tel./fax
80 29 120
desislava_d@vsu.bg
Строителен факултет
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Декан на СФ
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
80 29 181venci_sto@abv.bg
2Организатор
инж. Ирина Алексиева Михайлова
80 29 161mihailova@vsu.bg
3Организатор
инж. Мариела Петрова Коприварова
80 29 162koprivarova@vsu.bg
Архитектурен факултет
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Декан на АФ
доц. д-р худ. Александра Стефанова Иванова
80 29 253alexivanova@yahoo.com
2Организатор редовно обучение
инж. Даниела Христова Андонова
80 29 157danyand@vsu.bg
3Организатор
Анна Стоева Петкова
80 29 190a_petkova@vsu.bg
Център за професионално обучение
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител
Иван Пуев Иванов
80 29 118ipuev@vsu.bg
2Организатор
Мария Пламенова Коева
80 29 139sos@vsu.bg
Отдел "Обща администрация"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел
инж. Таня Илиева
80 29 111oa@vsu.bg
2Деловодител
Лилия Александрова Лазарова
80 29 100 
3Експерт учебна дейност
Наира Едуардовна Бабаян
80 29 116naira.babayan@vsu.bg
4Експерт Връзки с обществеността
Десислава Венева Димитрова
tel./fax
80 29 120
vsu@vsu.bg
5Експерт Международно сътрудничество
гл. ас. д-р инж. Илиана Йорданова Стойнова
80 29 049int.office@vsu.bg
Отдел "Специализирана администрация"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел
Стоянка Ангелова Малчева-Якова
80 29 126sa@vsu.bg
Компютърно-информационен комплекс
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител КИК
Стоянка Ангелова Малчева-Якова
80 29 126kik@vsu.bg
2Системен администратор
Иван Людмилов Вартоломеев
80 29 127
(80 29 042)
ivan_vartolomeev@vsu.bg
3Системен администратор
Иван Стоянов Ангелов
80 29 127
(80 29 042)
 
Библиотека
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Библиотекар
Александра Любомирова Атанасова
80 29 189library@vsu.bg
2Библиотекар (в майчинство)
Йоана Йончовска-Рударска
80 29 189library@vsu.bg
Отдел "Финансово-счетоводен"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Главен Счетоводител
Красимира Стефанова Воденичарова
80 29 140finansi@vsu.bg
2Главен Счетоводител (в майчинство)
Вероника Благоева Цветкова
80 29 140finansi@vsu.bg
3Касиер
Ренета Руменова Георгиева
80 29 113kasa@vsu.bg
Отдел "Експлоатация и поддръжка"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел

80 29 137eip@vsu.bg
2Организатор
Кирил Кирилов
 org_eip@vsu.bg
Отдел "Студентски общежития и стол"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел
Мария Пламенова Коева
80 29 139sos@vsu.bg
2Управител на стол
Ангелина Миткова Колева
80 29 192