14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Младежки форум „Зелено строителство за нашето бъдеще“

Младежкият форум „Зелено строителство за нашето бъдеще“ се организира за втори път като съпътстващо мероприятие на Международната научна конференция“ ВСУ’2014. В него участват ученици, студенти и докторанти, но той е отворен и за учители и университетски преподаватели.

Целта на форума е младежите да споделят мисли и идеи относно предизвикателствата и приоритетите при строителството и експлоатацията на сгради с минимално въздействие върху околната среда. В първата част на срещата младежите ще имат възможност да представят своята визия чрез презентации, доклади и изказвания. След това в модерирана дискусия ще се направи съвместен опит да се изведат концепции за подобряване качеството на сградите в насоки разширяващи и допълва класическите концепции за проектиране на сградите съобразно икономичност, полезност, дълготрайност и комфорт.

Форумът „Зелено строителство за нашето бъдеще“ ще се проведе на 6 юни 2014 г. от 10:00 до 12:00 ч в Заседателната зала на ВСУ „Любен Каравелов“.