14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Такси за участници

Вид на участието

Такса

Таксата включва

Презентация (доклад или постер)

100.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Задочен участник

90.00 лева

 • Комплект с материали на конференцията

 • Публикуване до 2 статии в Сборника с доклади

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

Слушател

60.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Кафе-паузи по време на конференцията

 • Коктейл

Фирмено представяне - доклад

150.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Коктейл

Фирмено представяне - изложба; демонстрация

200.00 лева

 • Достъп до всички сесии на конференцията

 • Комплект с материали на конференцията

 • Сборник с доклади (на оптичен носител)

 • Коктейл

 

Забележка:

 1. Таксите са за участници от български университети, институти и организации.

 2. В конференцията има възможност за участие с преференциални цени - посетете съответната страница.