14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Шаблони

Шаблон за доклад, написан на български език - Template_VSU2014bg.doc
(описание в pdf формат: Template_VSU2014bg.pdf)

Шаблон за доклад, написан на английски език - Template_VSU2014en.doc
(описание в pdf формат: Template_VSU2014en.pdf)