en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Събития и покани

ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА РАКУРСИ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА

18 октомври 2016

Снимки от събитието

Underground gallery/studio
Адрес: Сточна гара, ул. Владайска река №4, Стокова борса Зимница, Culture Lab, ет.4


ПРОЕКТ НА ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, СОФИЯ

 

УЧАСТНИЦИ: преподавател и студенти от ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

доц. д-р Александра Иванова, Борис Бичев, Денис Русев, Елена Иванова, Петя Димитрова, Пламен Пеев и Раня Мохамед

 

Обектът е специфична градска среда (New York City) и изграждането на калейдоскоп от възможни гледни точки към нея, като целта е зрителят да бъде максимално въвлечен в процесите на ситуиране и създаване на нови и изненадващи ракурси.

Екипът на проекта осъществява синтез между живопис, постери и интерактивни инсталации, които отразяват различни „ракурси” към темата съвременна градска среда, както и ново преживяване, свързано с нейното възприемане.

Целите, които си поставяме са да изследваме индивидуални подходи за връзки между съвременното визуално изкуство и градската среда, да потърсим възможности за взаимодействие между двете сфери на човешка дейност и в резултат да представим идеи за по-тясното им проникване една в друга.

Събитието ще се състои на 18.10.2016г. от 18.00 до 2:00 часа в Underground gallery/studio.


Изложбата е посветена на 78 години от създаването на ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”.

 

 

342 0.103

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...