bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Events

ИНТЕРАКТИВНА ИЗЛОЖБА РАКУРСИ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА

18 October 2016

Снимки от събитието

Underground gallery/studio
Адрес: Сточна гара, ул. Владайска река №4, Стокова борса Зимница, Culture Lab, ет.4


ПРОЕКТ НА ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, СОФИЯ

 

УЧАСТНИЦИ: преподавател и студенти от ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

доц. д-р Александра Иванова, Борис Бичев, Денис Русев, Елена Иванова, Петя Димитрова, Пламен Пеев и Раня Мохамед

 

Обектът е специфична градска среда (New York City) и изграждането на калейдоскоп от възможни гледни точки към нея, като целта е зрителят да бъде максимално въвлечен в процесите на ситуиране и създаване на нови и изненадващи ракурси.

Екипът на проекта осъществява синтез между живопис, постери и интерактивни инсталации, които отразяват различни „ракурси” към темата съвременна градска среда, както и ново преживяване, свързано с нейното възприемане.

Целите, които си поставяме са да изследваме индивидуални подходи за връзки между съвременното визуално изкуство и градската среда, да потърсим възможности за взаимодействие между двете сфери на човешка дейност и в резултат да представим идеи за по-тясното им проникване една в друга.

Събитието ще се състои на 18.10.2016г. от 18.00 до 2:00 часа в Underground gallery/studio.


Изложбата е посветена на 78 години от създаването на ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”.

 

 

356 0.819

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...