Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Събития и покани

Кандидатстудентски курсове по рисуване

20 март 2017


Курс № 1 – 21.03.2017 г. /вторник/ - 26.03.2017 г. /неделя/
от 14.00 до 18.30 ч. (6 дни по 6 ч.) 36 часа х 6 лв. – 216 лв.

Курс № 2 – 26.06.2017 г. /понеделник/ - 01.07.2017 г. /събота/
от 9.00 до 13.30 ч. (6 дни по 6 ч.) 36 часа х 6 лв. – 216 лв.

Таксата за участие в курс е 6,00 лв. (шест лева) с ДДС за един учебен час. Курсовете се провеждат при условие, че за всеки от тях има записани минимум 5 (пет) кандидат-студенти. Кандидат-студентите могат да се запишат за не по-малко от половината дни в избрания от тях курс. След започване на курса, при прекратяване участието на някой кандидат-студент, платените такси не се възстановяват.

Преподаватели: доц. д-р Александра Иванова, д-р Николай Николов, д-р Стоян Дечев

За контакт: Вяра Димитрова 02/  80 29 190, 80 29 157 was.bg@mail.bg?subject=Kurs-po-risuvane">was.bg@mail.bg

 

334 0.246