en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Събития и покани

Избор на ръководители на катедри в Архитектурния факултет

 4 май 2017

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно приетата от ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ФАКУЛТЕТ
процедура за избор НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ:

„Градоустройство, теория и история на архитектурата“
„Информатика, визуални изкуства и комуникации“ и
„Сградостроителство и архитектурни конструкции“

документите на кандидатите се подават до 12,00 часа на 04.05.2017 година в деловодството на ВСУ в запечатани пликове на хартиен и магнитен носител (CD).

Комисията по кандидатурите за ръководители на катедри:

  1. да получи подадените документи в 12,00 часа на 04.05.2017 година,
  2. да провери редовността на подадените от кандидатите документи,
  3. да изготви протокол,
  4. да обяви списък с редовните кандидати за ръководител на катедра и
  5. да предостави копия на документите (творческа автобиография и програма за развитие на катедрата) в библиотеката, деловодството и WEB страницата на ВСУ за запознаване от академичната общност.
  6. Комисията да обяви резултатите от проверката на подадените документите  до 12,00 часа на 09.05.2017 година.

 

Председател на факултетния съвет на архитектурния факултет:

/доц. д-р Александра Иванова/

 

 

211 0.068