На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Събития и покани

Избор на ръководители на катедри в Архитектурния факултет

 4 май 2017

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно приетата от ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ФАКУЛТЕТ
процедура за избор НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ:

„Градоустройство, теория и история на архитектурата“
„Информатика, визуални изкуства и комуникации“ и
„Сградостроителство и архитектурни конструкции“

документите на кандидатите се подават до 12,00 часа на 04.05.2017 година в деловодството на ВСУ в запечатани пликове на хартиен и магнитен носител (CD).

Комисията по кандидатурите за ръководители на катедри:

  1. да получи подадените документи в 12,00 часа на 04.05.2017 година,
  2. да провери редовността на подадените от кандидатите документи,
  3. да изготви протокол,
  4. да обяви списък с редовните кандидати за ръководител на катедра и
  5. да предостави копия на документите (творческа автобиография и програма за развитие на катедрата) в библиотеката, деловодството и WEB страницата на ВСУ за запознаване от академичната общност.
  6. Комисията да обяви резултатите от проверката на подадените документите  до 12,00 часа на 09.05.2017 година.

 

Председател на факултетния съвет на архитектурния факултет:

/доц. д-р Александра Иванова/

 

 

328 0.407