На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Събития и покани

Представяне на книгата „Къщите говорят”

10 май 2017

П  О  К  А  Н  А

На 10 май 2017 г. – сряда от 13:00 часа в АУЛАТА на ВСУ
ще бъде представена книгата „Къщите говорят”
с участието на двамата автори

Богато илюстрираното луксозно издание е своеобразна енциклопедия, събрала близо 300 образци на европейската следосвобожденска архитектура в София и още 10 града на България, който „разказват” историите на тяхното построяване, съхраняване и съдба, за чиято автентичност свидетелства респектиращият обем от ползвани източници, изброени в края на книгата. По къщите ще ги познаете, парафразира в предговора си авторката на текста, журналистката Мариана Екимова-Мелнишка, библейската максима за делата на човека, приложена в случая към първите стопани на сградите. А авторът на снимките, доц. Александър Геров, доказва убеждението си, че архитектурата  е най-краткият български път до Европа, като е уловил стотиците образци на сецесион, класицизъм и барок в най-благоприятната им светлина и най-подходящ ракурс. Под пластовете архитектурни стилове се разкриват безчет мозайки от човешки съдби и драми.

Няколко от описаните сгради са изчезнали за четирите години, през които екипът неотклонно е следвал маршрута си покрай къщите на „строителите на съвременна България”; много други се рушат от безхаберие или алчност, така че книгата може след време да се окаже Мемориал на паметници на архитектурата.  Като непотърсени Пепеляшки след отдавнашни балове – с избодени прозорци, ронещи се мазилки и зейнали врати...

Декан на АФ
доц. д-р Ал. Иванова

 

484 0.102