На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Събития и покани

Open Call for Post-Doctoral Research Applications at Riga Technical University

29 септември 2017

Riga Technical University has launched the 2nd call for Post-Doctoral Research Applications within the Activity 1.1.1.2 «Post-doctoral Research Aid» of the Specific Aid Objective 1.1.1 «To increase the research and innovative capacity of scientific institutions of Latvia and the ability to attract external financing, investing in human resources and infrastructure» of the Operational Programme «Growth and Employment».

The aim is to attract post-doctoral researchers that would contribute to development of excellent research at RTU in accordance with the strategic goals of the university. The Post-Doctoral Research Aid provides an opportunity for young researchers to develop their skills and increase their scientific capacity as well as start a career in a scientific institution.

Eligibility criteria:

 • A PhD acquired after 15 December 2012;
 • A research project proposal contributing to achievement of the Smart Specialization Strategy of Latvia;
 • A research project proposal complying with the priority research areas of RTU:
  • Energy and Environment;
  • City and Development;
  • Information and Communication;
  • Transport;
  • Materials, Processes and Technologies;
  • Safety and Security.

Type of research: fundamental or industrial

Maximum funding: 133 806 EUR per project with a maximum salary of 2731 EUR per month (including taxes) and maximum unit costs of 800 EUR per month

Maximum duration: 36 months

Application deadline: 29 September 2017 (16:00 UTC +2)

The selection of Post-Doctoral Research Applications at Riga Technical University is the first stage of preparation of the Post-Doctoral Applications for submission to the State Education Development Agency of the Republic of Latvia.

More information about the Open Call at RTU: www.rtu.lv

Follow the information about the Post-Doctoral Research Aid Programme: viaa.gov.lv

Best regards,

International Relations Department

1-304, Kalku street, LV-1658, Riga

+371 67089790

www.rtu.lv

www.facebook.com

 

 

328 0.217