en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Събития и покани

XV СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА АРХИТЕКТУРАТА ИНТЕРАРХ 2018

30 март 2018

XV СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА АРХИТЕКТУРАТА

ИНТЕРАРХ 2018

УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА ЗА УСТОЙЧИВ СВЯТ
13 16 Май 2018

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), София Адрес
: бул. Христо Смирненски No 1, 1046 София, България

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

  1. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИИ

  2. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТИ

  3. ИЗЛОЖБА-КОНКУРС НА АРХИТЕКТУРНИ КНИГИ И СПИСАНИЯ

    (публикувани след 2010 г.)
    Срок за регистрация и изпращане на проекти - 30.03.2018 г.

ДОБРОВОЛЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЕТО

Срок за регистрация – 10.11.2017 г.

Подробна информация за събитието, както и формулярите за участие, са публикувани на:

www.iaa-ngo.com

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА
тел.:
+359 879 601 259; имейл: iaarch@yahoo.com

 

337 0.305

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...