Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Събития и покани

СЕМИНАР: STR Vision CPM – съвременният начин да управлявате ефективно вашите строителни проекти

26 октомври 2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СТУДЕНТИ,

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИМ НА

СЕМИНАР

STR Vision CPM – съвременният начин да управлявате ефективно вашите строителни проекти

STR Vision CPM е мощен и гъвкав софтуер, разработен от професионалисти в сградната и инфраструктурна индустрия, който подобрява вашите възможности за управление на процесите в строителството.

STR V ision CPM се използва не само за калкулации и отчитане на извършените работи, но и за управление на ценоразписи, изготвяне на ценови анализи и обосновки, планиране на работите чрез графики на Gantt, разработване на планове за техническо обслужване и ремонт, изготвяне на планове за безопасност и специални тръжни спецификации, поддържане на ежедневни журнали за извършваните работи и извличане на данни под формата на отчети .

Строително информационният модел (СИМ / BIM) става все по-неизбежен технологичен избор не само поради новите регулаторни разпоредби, а и защото е доказал своята ефективност. Днес BIM представлява стратегическа възможност и следователно конкурентно предимство на пазара, за проектите и компаниите, които го прилагат.

STR V ision CPM е базиран на съвременни BIM работни процеси - от импортиране на проектните 3D BIM модели, през използването им за количествени сметки, до допълването на моделите с информация за време (4D) и цени (5D). На семинара ще се демонстрира с практически примери, как можете да използвате тази съвременни BIM базирана технология, за да намалите времето и разходите, и да подобрите координацията при реализацията на строителните проекти.

ПРЕДСТАВЯНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 26 ОКТОМВРИ 2017 Г., ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 14,00 ЧАСА В ЛЕКЦИОННА ЗАЛА КОМПЮТЪРЕН КОМПЛЕКС
 

 

331 0.228