en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Събития и покани

СЕМИНАР: STR Vision CPM – съвременният начин да управлявате ефективно вашите строителни проекти

26 октомври 2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СТУДЕНТИ,

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИМ НА

СЕМИНАР

STR Vision CPM – съвременният начин да управлявате ефективно вашите строителни проекти

STR Vision CPM е мощен и гъвкав софтуер, разработен от професионалисти в сградната и инфраструктурна индустрия, който подобрява вашите възможности за управление на процесите в строителството.

STR V ision CPM се използва не само за калкулации и отчитане на извършените работи, но и за управление на ценоразписи, изготвяне на ценови анализи и обосновки, планиране на работите чрез графики на Gantt, разработване на планове за техническо обслужване и ремонт, изготвяне на планове за безопасност и специални тръжни спецификации, поддържане на ежедневни журнали за извършваните работи и извличане на данни под формата на отчети .

Строително информационният модел (СИМ / BIM) става все по-неизбежен технологичен избор не само поради новите регулаторни разпоредби, а и защото е доказал своята ефективност. Днес BIM представлява стратегическа възможност и следователно конкурентно предимство на пазара, за проектите и компаниите, които го прилагат.

STR V ision CPM е базиран на съвременни BIM работни процеси - от импортиране на проектните 3D BIM модели, през използването им за количествени сметки, до допълването на моделите с информация за време (4D) и цени (5D). На семинара ще се демонстрира с практически примери, как можете да използвате тази съвременни BIM базирана технология, за да намалите времето и разходите, и да подобрите координацията при реализацията на строителните проекти.

ПРЕДСТАВЯНЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 26 ОКТОМВРИ 2017 Г., ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 14,00 ЧАСА В ЛЕКЦИОННА ЗАЛА КОМПЮТЪРЕН КОМПЛЕКС
 

 

14 0.006