На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Събития и покани

Студентска научна сесия 2018 на Технически университет - Варна

25 март 2018

ПОКАНА

Студентският съвет към Технически Университет – Варна кани студентите от Висше строително училище "Любен Каравелов" - София да участват в:

Студентска Научна Сесия 2018

която ще се проведе на 04 април 2018.

Съгласно действащия регламент на Студентска Научна Сесия 2018, участие могата да вземат всички студенти от висшите учебни заведения в Република България.

Крайният срок за регистрация на участниците е 25.03.2018 г. 23:59 ч. Студентите заплащат такса правоучастие чрез внасяне на следната банкова сметка:

“ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” - АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100
SWIFT/BIC код: IABGBGSF

Като основание за превода на сумата се посочва: “Такса правоучастие за СНС 2018”; Наименование на доклада за участие.

Такса правоучастие

в СНС 2018г. за студенти и докторанти от други университети е в размер на:

Самостоятелен автор, заплаща сумата от 20лв.
Автор + съавтор, заплащат общата сума от 30лв.
Автор + двама съавтори, заплащат общата сума от 40лв.

Таксата правоучастие не включва настаняване. Всички участници в Студентска Научна Сесия 2018 покриват самостоятелно разходите си за пътуване и настаняване. Допълнителна информация за регламента, сроковете за регистрация и провеждането на Сесията, както и научните направления, може да намерите на адрес: ssc.tu-varna.bg

ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:

Адрес: Технически университет – Варна
Варна 9000, ул. „Студентска“ 1
E-mail: sc@tu-varna.bg
Офис тел: +359 52/383 536
Служебен тел.: +359 89 465 1795
И-нет сайт: www.tu-varna.bg
Facebook:
Технически университет Варна Официална страница www.facebook.com

Председател СС:
Десислава Кръстева - +359 87 815 6479

Зам. Председатели на СС:
Даниела Атанасова - +359 89 783 4632 Радостин Петров - +359 87 748 0588

Секретар:
Камелия Йорданова - +359 88 270 5349 

pdf Покана

 

 

345 0.116