14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Екскурзия до „Цари мали град“

На втория ден от Конференцията се планира екскурзия за чуждестранните участници до „Цари мали град“, която е първата и единствената реставрирана антична римска крепост в България. Тя се намира на хълма Св. Спас над с. Белчин по билото на Верила планина край Самоков.

Krepost

Хълмът е и неизменна част от вековната история на района. С него са свързани легендите за голямо старинно селище, като до ХIХ век са съществували частично запазени белите каменни стени и кули на крепост. Те са напомняли на местното население за Цариград и последователно от „Малък Цариград“ се е стигнало до днешното „Цари Mали град“.

„Цари мали град“ е устойчив, интегриран и нетрадиционен туристически продукт, който е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Името на проекта е „Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл”, като основа на възстановяването е послужило запазеността на крепостните стени, както и църковния ансамбъл, състоящ се от три надграждани една върху друга църкви от различни епохи, и всички те градени върху древно тракийско светилище. Началото е поставено през 2007 г. когато стартират археологически проучвания на хълма „Св.Спас“. Още в началото на разкопките е установено съществуването на останки от римска крепост с военно-охранителни функции, изграждането на която е започнало по време на управлението на император Валент (364 – 378 г.). Мястото е избрано заради възможността за наблюдение на котловината и защита на нейната западна част. Проучени и документирани са разнообразни структури от фортификацията (кули, порта и крепостни стени), сгради, разположени около и долепени до крепостната стена, както и проучени сондажно останки с културни пластове от селищния живот във вътрешността на обекта. В по-късен етап крепостта постепенно се превръща в укрепено селище. Селището се разраства заради минералните извори в подножието, рудните залежи с магнетитов пясък в целия район и стратегическото кръстовище на два антични пътя.

На основата на огромен труд на архитекти и строителни инженери крепостта е завършена през 2013 г. Днес тя представлява уникална културно-историческа ценност, значима както за България, така и Европа.
Повече информация може да намерите на сайта http://www.carimaligrad.com/. Също така може да прегледате видео материала: https://www.youtube.com/watch?v=UAEIZJ73LDs.

Забележка: Екскурзията не влиза в таксата за участие на българските участници в конференцията.