en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Eвростипендии По Постановление № 90 Класиране за стипендии
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Стипендии

Класиране за специални европейски стипендии за зимен семестър 2016-2017

Класиране за европейски стипендии за успех за зимен семестър 2016-2017

 

ПРОЕКТ BG05М2OP001-2.003 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – 1 ФАЗА“

Уважаеми студенти,

От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05М2OP001-2.003 „Студентски стипендии – 1 фаза“.

  1. График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на уч. 2016/2017 г.
  2. Правила за реда и условия за кандидатстване за стипендии за специални постижения.

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/

 

 

179 0.046