14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Картичка, постер и лого

От тази страница можете да изтеглите в pdf формат:

Картичка


Изтегляне на pdf файл

 

Постер

Изтегляне на pdf файл
Изтегляне на pdf файл

 

Лого

Можете да използвате логото на нашата конференция за да сложите линк към нейната страница, вмъквайки следния html код: