На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Обявени конкурси

Конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност

НИС 2018

pdf СЪОБЩЕНИЕ До ръководителите на катедри във ВСУ „Любен Каравелов“

doc З А Я В К А за финансиране на проект за научни изследвания във ВСУ „Любен Каравелов“

pdf К А Л Е Н Д А Р Е Н Г Р А Ф И К за провеждане на конкурса и разработване на проекти за научни изследвания за 2018 във ВСУ „Л. Каравелов“ със средства, целево финансирани от Държавния бюджет

pdf НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Крайният срок за подаване на заявките и информация за продължаващи проекти е
23.03.2018 г. (петък).

За организирането, провеждането, окончателното класиране на проектите и отчитането на конкурса по финансиране на научноизследователските проекти е назначена комисия за провеждане на конкурса за проекти (ПКП)в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Проф. д-р инж. Георги Франгов

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р инж. Банко Банков
  2. Проф. д-р арх. Антон Гугов
  3. Проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев
  4. Доц. д-р инж. Анита Хандрулева

Въпроси и коментари по конкурса - във Форум на преподавателите (във форума се влиза с име и парола за Moodle)

 

 

353 0.120